REGRESNÍ ANALÝZA II

Termín:
 • 27. 11. 2024
 • (9:00 - 16:30 hodin)
Forma:
 • prezenční: Krakovská 7, Praha 1
 • online: aplikace MS Teams
Cena:5 600 Kč / 230 € + 21% DPH
Cena s videozáznamem:
 • 7 400 Kč / 300 € + 21% DPH
 • (dostupnost videozáznamu je 30 dní)
Úroveň:pokročilý
Jazyk:český
Počet dnů:
 • 1 den
 • (8 výukových hodin)

CENOVĚ VÝHODNÝ BALÍČEK KURZŮ - 20% SLEVA

 • 13 440 Kč / 540 € + 21% DPH
 • 17 920 Kč / 720 € + 21% DPH s videozáznamem

ÚVOD

Samostatný jednodenní kurz navazuje na látku kurzu Regresní analýza I. Pojednává o ověřování správnosti a vhodnosti lineárního regresního modelu. Rozšiřuje modelové možnosti pro zpřesnění popisu vztahů a nabízí aparát diagnosticko-predikčního charakteru. Pojednává o kategorizovaných prediktorech a analýze jejich vlivu na závislou proměnnou, o nelineárních a interakčních členech v rovnici. Postupy hodnocení modelu pomocí reziduí a charakteristik vlivu jednotlivých pozorování. Predikční role regresních rovnic a ocenění jejich predikční síly tak, aby výsledné rovnice maximálně odpovídaly datové realitě.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem kurzu, je rozšířit aparát modelování vztahů pomocí lineární regrese tak, aby výsledné rovnice maximálně odpovídaly datové realitě. Schopnost využití postupů evaluace pro vhodný popis reálných vztahů, hlubší vysvětlení a přesnější predikce.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen pro ty analytiky, kteří chtějí využít aparát regresní analýzy v komplexním pohledu a pro ty, kdo pracují se složitějšími problémy, a to jak při explanaci tak při predikci.

PŘEDPOKLADY

Předpokladem úspěšného absolvování kurzu je schopnost základního ovládání PC, znalost pojmu korelačního koeficientu a jeho významu, principu testování hypotéz a znalost regresní analýzy v rozsahu kurzu Regresní analýza I. Zkušenosti s ovládáním statistických programů nejsou nutné.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Schopnost kalibrace modelu, diagnostiky případů a konstrukce kvalitních explanačních a predikčních rovnic.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výuka postupuje od rozšíření regresního modelu (kontrasty, interakce, nelinearity) přes ověřování předpokladů modelové rovnice a kvality modelu k diagnostice a predikci. Praktické ukázky výstupů tvoříme jednoduchou počítačovou cestou v programu IBM SPSS Statistics.

PROGRAM KURZU

 • model vícenásobné regresní analýzy – shrnutí základů
 • nominální kategorizované nezávislé proměnné a analýza jejich vlivu
 • zavedení interakčního efektu do rovnice
 • analýza reziduí a její význam
 • vliv pozorování na rovnici – influenční charakteristiky
 • multikolinearita
 • predikční rovnice a evaluace predikčního postupu

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření
a zkušeností dané skupiny účastníků.

JAK HODNOTÍ KURZ ÚČASTNÍCI?

"Rozsah, štruktúra i praktická časť kurzu bola výborná. Praktické precvičenie nových vedomostí pomohlo k osvojeniu postupov regresnej analýzy. Lektor bol po odbornej stránke na vysokej úrovni, no zároveň vedel podať informácie aj spôsobom vhodným pre „neštatistické“ publikum. Znalosti z kurzu celkom určite využijem v oblasti aplikovaného výskumu v spoločenských vedách. Využitie týchto poznatkov si však viem veľmi dobre predstaviť aj v oblasti marketingových projektov, v ktorých zvyknem participovať."
Mgr. Peter Madzík, Ph.D.Katolícka univerzita v Ružomberoku
0
účastníků kurzu
0
,42
hodnocení kurzu
0
,3 osob z 5
uplatní poznatky v praxi