KORELAČNÍ ANALÝZA

Termín:
 • 8. 4. 2024
 • (9:00 - 16:30 hodin)
Forma:
 • prezenční: Krakovská 7, Praha 1
 • online: aplikace MS Teams
Cena:5 600 Kč / 230 € + 21% DPH
Úroveň:středně pokročilý
Jazyk:český
Počet dnů:
 • 1 den
 • (8 výukových hodin)

ÚVOD

Korelace patří k nejzákladnějším pojmům statistické analýzy dat. Má své přímé aplikace a současně je nutnou podmínkou pro další analytické postupy (regresní a faktorová analýza, hierarchické modely, teorie měření a další). Její předností je jednoduchá aplikace, přehlednost a názornost korelačních měr a intuitivní význam výsledků. Naproti tomu ale mohou jednotlivé míry zkreslit informaci vyjadřovanou daty, nejsou-li uplatňovány korektně podle jejich významu a vlastností.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Seznámit posluchače s korelačními měrami pro číselná data a s jejich aplikačním využitím v různých praktických situacích. Látka je ilustrována a procvičována na reálných datech z analytické praxe. Posluchači získají dostatečné znalosti pro samostatné korektní využívání korelací ve svých vlastních analýzách.

KURZ JE URČEN

Analytici v oboru marketingu, personalisté, pracovníci v oblasti kontroly kvality a kontroly procesů, lékaři, výzkumní, vědečtí či pedagogičtí pracovníci, ekonomové atd.

PŘEDPOKLADY

Předpokladem pro účast na kurzu je znalost základních popisných statistik. Zkušenosti s ovládáním statistických programů nejsou nutné – všechny potřebné kroky korelačních analýz provedeme společně a bez jakýchkoliv speciálních nároků.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Posluchači získají souhrn znalostí a jednoduchých korelačních postupů pro úspěšné a korektní aplikace v praxi a pro odpověď na analytické otázky o vztazích mezi proměnnými.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výuka postupuje: od pojmů ke korelačním mírám, od předpokladů pro využití k interpretaci výsledků, od korelačních souvislostí ke kauzálním úvahám, od párové korelace k úlohám parcializace vztahů.

PROGRAM KURZU

 • Pearsonův lineární korelační koeficient r – jeho definice a vlastnosti, korelační bodový graf; korelace a kovariance
 • souběžnost, souvislost a kauzalita
 • korelační koeficient a vlastnosti v korelačním grafu
 • robustní a rychlá míra korelace – Blomquistovo koppa
 • pořadové koeficienty korelace
 • testy hypotéz o signifikanci koeficientu
 • korelační matice a její výpověď
 • parciální korelace a její úloha v modelu nepravé korelace a zprostředkovaného vztahu
 • vztahy mezi třemi proměnnými a identifikace modelu vztahů pomocí přímých a parciálních korelačních koeficientů
 • atenuační formule

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření
a zkušeností dané skupiny účastníků.

JAK HODNOTÍ KURZ ÚČASTNÍCI?

"O přihlášení na balíček kurzů jsem požádal zaměstnavatele, neboť jsem potřeboval prohloubit statistické pozadí mé každodenní pracovní náplně (skórovací nástroje, analýzy portfolia …). Mé očekávání kurzy splnily a velmi mile mne překvapilo lidské a názorné představení složitějších statistických problémů a zejména poodhalení zákonitostí a pravidel jednotlivých statistických procedur."
František KolínskýRaiffeisen stavební spořitelna a. s.
"Všem, které baví pracovat s čísly a jsou zvědaví na to, co všechno lze z datové matice „vytřískat“, kurzy firmy ACREA vřele doporučuji. I když šlo o třídenní maraton nabitý informacemi týkajících se teoretického backgroundu, způsobů interpretace vypočítaných příkladů nebo i historických souvislostí tématu, určitě to stálo za to."
Mgr. Petr Adamec, Ph.D. Masarykova univerzita
"Kurz jsem si vybrala, protože korelační analýzu využiji v rámci marketingových výzkumů. Kurz splnil moje očekávání. Pozitivně hodnotím studijní materiály, které jsme v rámci kurzu dostali."
Ing. Jitka NovotováTechnická univerzita v Liberci
0
účastníků kurzu
0
,34
hodnocení kurzu
0
,3 osob z 5
uplatní poznatky v praxi