fbpx

KORELAČNÍ ANALÝZA

Ikona kurzy statistiky
Termín:
 • 22. 11. 2021
 • (9:00 - 16:30 hodin)
Místo:
 • Krakovská 7, Praha 1
 • možnost i v online podobě
Cena:5 600 Kč / 200 € + DPH
Úroveň:středně pokročilý
Jazyk:čeština
Počet dnů:
 • 1 den
 • (8 výukových hodin)

CENOVĚ VÝHODNÝ BALÍČEK KURZŮ - 20% SLEVA

13 440 Kč / 480 € + DPH za 3 kurzy
"O přihlášení na balíček kurzů jsem požádal zaměstnavatele, neboť jsem potřeboval prohloubit statistické pozadí mé každodenní pracovní náplně (skórovací nástroje, analýzy portfolia …). Mé očekávání kurzy splnily a velmi mile mne překvapilo lidské a názorné představení složitějších statistických problémů a zejména poodhalení zákonitostí a pravidel jednotlivých statistických procedur."
František KolínskýRaiffeisen stavební spořitelna a. s.
"Všem, které baví pracovat s čísly a jsou zvědaví na to, co všechno lze z datové matice „vytřískat“, kurzy firmy ACREA vřele doporučuji. I když šlo o třídenní maraton nabitý informacemi týkajících se teoretického backgroundu, způsobů interpretace vypočítaných příkladů nebo i historických souvislostí tématu, určitě to stálo za to."
Mgr. Petr Adamec, Ph.D. Masarykova univerzita
"Kurz jsem si vybrala, protože korelační analýzu využiji v rámci marketingových výzkumů. Kurz splnil moje očekávání. Pozitivně hodnotím studijní materiály, které jsme v rámci kurzu dostali."
Ing. Jitka NovotováTechnická univerzita v Liberci
0
účastníků kurzu
0
,34
hodnocení kurzu
0
,3 osob z 5
uplatní poznatky v praxi

ÚVOD

Korelace patří k nejzákladnějším pojmům statistické analýzy dat. Má své přímé aplikace a současně je nutnou podmínkou pro další analytické postupy (regresní a faktorová analýza, hierarchické modely, teorie měření a další). Její předností je jednoduchá aplikace, přehlednost a názornost korelačních měr a intuitivní význam výsledků. Naproti tomu ale mohou jednotlivé míry zkreslit informaci vyjadřovanou daty, nejsou-li uplatňovány korektně podle jejich významu a vlastností.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Seznámit posluchače s korelačními měrami pro číselná data a s jejich aplikačním využitím v různých praktických situacích. Látka je ilustrována a procvičována na reálných datech z analytické praxe. Posluchači získají dostatečné znalosti pro samostatné korektní využívání korelací ve svých vlastních analýzách.

KURZ JE URČEN

Analytici v oboru marketingu, personalisté, pracovníci v oblasti kontroly kvality a kontroly procesů, lékaři, výzkumní, vědečtí či pedagogičtí pracovníci, ekonomové atd.

PŘEDPOKLADY

Předpokladem pro účast na kurzu je znalost základních popisných statistik. Zkušenosti s ovládáním statistických programů nejsou nutné – všechny potřebné kroky korelačních analýz provedeme společně a bez jakýchkoliv speciálních nároků.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Posluchači získají souhrn znalostí a jednoduchých korelačních postupů pro úspěšné a korektní aplikace v praxi a pro odpověď na analytické otázky o vztazích mezi proměnnými.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výuka postupuje: od pojmů ke korelačním mírám, od předpokladů pro využití k interpretaci výsledků, od korelačních souvislostí ke kauzálním úvahám, od párové korelace k úlohám parcializace vztahů.

PROGRAM KURZU

 • Pearsonův lineární korelační koeficient r – jeho definice a vlastnosti, korelační bodový graf; korelace a kovariance
 • souběžnost, souvislost a kauzalita
 • korelační koeficient a vlastnosti v korelačním grafu
 • robustní a rychlá míra korelace – Blomquistovo koppa
 • pořadové koeficienty korelace
 • testy hypotéz o signifikanci koeficientu
 • korelační matice a její výpověď
 • parciální korelace a její úloha v modelu nepravé korelace a zprostředkovaného vztahu
 • vztahy mezi třemi proměnnými a identifikace modelu vztahů pomocí přímých a parciálních korelačních koeficientů
 • atenuační formule

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření
a zkušeností dané skupiny účastníků.