Ing. Ondřej Brom

lektor, analytik a odborný konzultant

foto Ing. Ondřej Brom

Ondřej Brom absolvoval v roce 2003 Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor statisticko-pojistné inženýrství. Od roku 2005 pracuje ve společnosti ACREA CR (dříve SPSS CR) jako analytik, lektor a konzultant.

Ve své činnosti se zaměřuje na realizaci dataminingových projektů a výuce data miningu. Věnuje se ale také řešení statistických úloh a výuce statistických metod, zejména lineární regrese a časových řad.

Projekty:

  • analýza odchodovosti zákazníku společnosti innogy, a. s.,
  • analýza odchodu hypotečních dlužníků,
  • výzkum odumírání lesních porostů v Krušných horách pro Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti v. v. i.,
  • segmentace zákazníků několika obchodních řetězců,
  •  tvorba systému pro kontrolu úvěrového procesu (Prvá stavebná sporiteľňa, a.s).

Dále se zúčastnil mnoha menších projektů či konzultací pro marketing, bankovnictví, zdravotnictví a státní sféru.

Certifikace:

  • IBM SPSS Modeler Professional v3
  • IBM SPSS Statistics Level1  v2
  • IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Technical Support mastery v1

Publikace: