Rok neomezeného vzdělávání

Získejte možnost účastnit se všech našich vypsaných kurzů po dobu 1 roku.


Rok neomezeného vzdělávání (RNV) je určen pro začínající i pokročilé analytiky, kteří pro svůj odborný rozvoj a profesní růst potřebují intenzivní vzdělání v oblasti statistiky
a analýzy dat, data miningu či ovládání softwaru IBM SPSS, Power BI nebo jazyka R.


Vyberte si z vypsaných kurzů

Účastnit se můžete všech vypsaných veřejných kurzů v prezenční či online podobě dle vašeho výběru (mimo semestrálních kurzů).

Zvolte si variantu programu

Poskytujeme dvě varianty programu - BASIC s oprávněním k účasti na kurzech pro konkrétní osobu a PREMIUM s oprávněním přenosným v rámci firmy/organizace.

Nastavte si intenzitu a úroveň kurzů

Kurzy můžete vybírat podle oblasti zaměření, témat či podle jejich úrovně obtížnosti.

Naplánujte si výuku na celý rok

Posloupnost kurzů, jejich návaznost i časové rozložení výuky do celého roku je na vašem výběru.

VARIANTY PROGRAMU

BASIC
40 000 Kč / 1 600 €
1 rok / oprávnění pro konkrétní osobu
 • Nepřenosné oprávnění k účasti na kurzech.
 • Vztahuje se pouze na konkrétní osobu.
PREMIUM
65 000 Kč / 2 600 €
1 rok / přenosné oprávnění pro 1 osobu
 • Přenosné oprávnění k účasti na kurzech.
 • Využít jej mohou zaměstnanci dané organizace.

Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.

PTÁTE SE A MY ODPOVÍDÁME

 • Od jakého data se rok RNV počítá?
  Program RNV je započat dnem vaší první účasti na vybraném kurzu. Jedná se tedy o rok průběžný nikoli kalendářní.
 • Zbyde na mne ve vybraném kurzu místo?
  Preferujeme osobní přístup, proto je počet míst na kurzech omezen na maximálně 12 osob u prezenční výuky. Doporučujeme vám proto přihlášení na kurzy vždy co nejdříve, abychom pro vás místo rezervovali.
 • Mohu se kurzu zúčastnit i v online podobě?
  Ano, většinu našich kurzů realizujeme v prezenční i online podobě. Výběr formy vaší účasti je tedy pouze na vašich preferencích.
 • Mohu se jednoho kurzu zúčastnit i vícekrát?
  Ano, řadu kurzů základních statistických metod vypisujeme i vícekrát ročně a vaše účast je možná i opakovaně.
 • Musím mít zakoupenou licenci IBM SPSS?
  Nikoli, v rámci každého kurzu vám software IBM SPSS pro výuku zapůjčíme zdarma.
 • Musím mít sebou na kurzu vlastní notebook?
  Ne, pokud se kurzu zúčastníte prezenčně. Výuka probíhá v moderně zařízených učebnách v Praze, kde budete mít k dispozici notebook i se softwarem IBM SPSS.
 • Mohu za sebe na kurz poslat náhradníka?
  Ano, pokud máte zakoupenou variantu programu PREMIUM. Nikoli při variantě BASIC, která je vázána na konkrétní osobu.

NAŠI ZÁKAZNÍCI ROKU NEOMEZENÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

"Vzdělávací program "Rok neomezeného vzdělávání“ poskytl výbornou možnost, aby si každý z našeho pracovního týmu mohl vybrat témata, která považoval ze svého pohledu za přínosná a přihlásil se na ně. Chválím především výbornou organizaci ze strany ACREA a zabezpečení úžasných lektorů, kteří jsou jedničkou v oboru, vše vysvětlují srozumitelně na příkladech a zároveň řeší probíranou problematiku i z pohledu akademické obce. Možnost účasti na lekcích považuji za hodnotný zaměstnanecký benefit."
Ing. Lenka Ližbetinová, Ph.D.Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
"Od listopadu 2021 FSE UJEP využívala program „Rok neomezeného vzdělávání“, v rámci kterého se akademičtí pracovníci fakulty mohli účastnit kurzů firmy ACREA, spol.s.r.o. Nabídka kurzů byla široká a tak ji mohli využít akademičtí pracovníci různých odborných zaměření. Velkou výhodou byla možnost hybridní výuky, kterou přednášející zvládali velmi dobře a která umožnila účast i v době nepříznivé pandemické situace. Výběr kurzů v rámci celého roku umožnil akademickým pracovníkům vybrat si kurz vyhovující jim nejen zaměřením, ale probíhající v době, která zájemcům vyhovovala. Navíc, roční předplatné motivuje k návštěvě kurzů, o kterých akademický pracovník uvažoval jen okrajově, ale které ve svém důsledku rozvíjí a doplňují jeho schopnost práce s daty. Všechny kurzy byly doplněny přehledem dostupné literatury k danému tématu, ale i vlastními výukovými materiály a časově omezenou nahrávkou proběhlého kurzu. Akademičtí pracovníci FSE UJEP byli se svou účastí v kurzech spokojeni a vedení fakulty zakoupením tohoto programu motivovalo akademické pracovníky ke zvyšování kvalifikace."
RNDr. Jana Šimsová, Ph.D.Univerzita J.E. Purkyně
"ACREA představuje optimální řešení pro zájemce o kurzy úvodních i pokročilých metod statistiky a dataminingu. S rokem neomezeného vzdělávání jsem si utřídila i prohloubila své znalosti. Kvalita a erudice lektorů jsou na vysoké odborné úrovni. Zároveň však jsou schopni podat probíraná témata lidským způsobem."
doc. Ing. Irena Benešová, Ph.D.Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta

Potřebujete poradit s výběrem kurzu?

Zvažujete realizaci kurzu na klíč nad vašimi daty?
Chcete individuálně proškolit či využít odborných konzultací?

Rádi vám zodpovíme vaše dotazy a najdeme vhodné řešení.

E-mail

kurzy@acrea.cz

Chat

zanechte zprávu

Telefon

+ 420 234 721 444

Mobil

+420 739 728 797

Kontaktujte nás

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů