Ing. Petra Raszyková

lektor, analytik a odborný konzultant

Ing. Petra Raszyková

V roce 2019 úspěšně ukončila magisterský obor Statistika na Vysoké škole ekonomické v Praze. Již během studia pracovala v bankovním prostředí v oblasti databází, reportingu a optimalizace práce s daty.

Ve společnosti ACREA CR pracuje jako analytička, konzultantka a lektorka se zaměřením na data mining a optimální datové transformace.

Projekty:

  • Predikce počtu pracovních úrazů a pracovní úrazovosti v České republice (Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.).
  • Sestavení vzorce nákladovosti pracovního úrazu (Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.).
  • Shluková analýza na výsledcích dotazníkové šetření (Česká rada dětí a mládeže).

Publikace: