Stáhněte si skripty k softwaru IBM SPSS Statistics

ANALÝZA KATEGORIZOVANÝCH DAT II
- vícerozměrné kontingenční tabulky četností

Ikona kurzy statistiky
Termín:11. 12. 2018
Místo:Praha
Cena:6 800 Kč / 245 € + DPH
Úroveň:středně pokročilý
Jazyk:čeština
Počet dnů:
  • 1 den
  • (8 výukových hodin)

CENOVĚ VÝHODNÝ BALÍČEK KURZŮ - 20% SLEVA

16 320 Kč / 590 € + DPH za 3 kurzy

ÚVOD

Komplexní analýzy několika proměnných představují snahu odhalit vícerozměrnou latentní datovou strukturu a nalézt interpretaci této struktury. Hledáme informaci, která je skryta v souboru dat za tříděním více než dvou kategorizovaných proměnných pomocí klasických Pearsonových testů hypotéz pro třídění vyšších stupňů, pomocí obdoby faktorové analýzy pro nominální proměnné (vícenásobná korespondenční analýza), a pomocí postupného vyhledávání interakcí (asociační stromy). Grafická i číselná analýza jsou podkladem pro interpretaci výsledků.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Schopnost využít informace ze tří a vícerozměrných tabulek četností/procent pro kauzální a komparační úvahy. Získání orientace ve třídění vyšších stupňů. Zobrazení komplexních výsledků v názorné a přehledné formě.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen pro všechny analytiky, kteří pracují s kategorizovanými a kvalitativními daty, pro pracovníky ve vědě, výzkumníky trhu, uživatele výzkumných zpráv a pro všechny kdo rozhodují na základě statistických dat, nebo využívají statistické zprávy pro operativní i strategické závěry.

PŘEDPOKLADY

Kurz předpokládá schopnost základního ovládání PC, znalost základních pojmů popisné statistiky, principu testování hypotéz a základních metod pro analýzu dat v kontingenční tabulce na úrovni kurzu Analýza kategorizovaných dat I – dvourozměrné kontingenční tabulky četností. Zkušenosti s ovládáním statistických programů nejsou nutné.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Schopnost práce s třídimenzionálními a vícedimenzionálními kontingenčními tabulkami. Znalost metodologie pro odhalení relevantní informace obsažené v datech. Interpretace shrnujících komplexních závěrů.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výuka probíhá od testování hypotéz a odhalování parciálních vztahů ke grafickému zobrazování vícerozměrných tabulek a hledání podstaty vazeb mezi proměnnými a mezi kategoriemi, odhalení interakční struktury. Praktické ukázky výstupů tvoříme jednoduchou počítačovou cestou v programu IBM SPSS Statistics.

PROGRAM KURZU

  • úlohy pro vícerozměrná četnostní data – testování a explorace
  • třídění třetího stupně a testy hypotéz s ním spojené; parciální asociace
  • Burtova tabulka a párové asociační vztahy
  • vícerozměrná korespondenční analýza
  • grafické zobrazení vztahů mezi kategoriemi – percepční mapy, relační mapy
  • asociační stromy a postupné hledání interakcí v kontingenční tabulce
  • stromy: hledání homogenních podmnožin/segmentů
LEKTOR
Lubomíra Červová

Mgr. Lubomíra Červová

odborný koordinátor kurzů, lektor, analytik a konzultant

Profil lektora →

INFORMACE

Kalendář kurzů

ke stažení v PDF

Organizační informace

k realizaci kurzu v Praze

FAQ

Nejčastější otázky

POUŽÍVANÝ SOFTWARE

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření a zkušeností dané skupiny účastníků.