fbpx

ANALÝZA KATEGORIZOVANÝCH DAT I 
- dvourozměrné kontingenční tabulky četností

Ikona kurzy statistiky
Termín:2. 12. 2019
Místo:Krakovská 7, Praha 1
Cena:
 • 6 800 Kč / 245 €
 • + 21% DPH
Úroveň:středně pokročilý
Jazyk:čeština
Počet dnů:
 • 1 den
 • (8 výukových hodin)

CENOVĚ VÝHODNÝ BALÍČEK KURZŮ - 20% SLEVA

16 320 Kč / 590 € + 21% DPH za 3 kurzy

ÚVOD

Komparační a asociační kontingenční tabulky jsou prostředkem popisu a vysvětlení vztahů dvou kategorizovaných proměnných. Metody práce s kontingenční tabulkou zahrnují testy chí-kvadrát a míry asociace, identifikaci vlivu jednotlivých polí pomocí reziduální analýzy a znaménkového schématu, rozklad tabulky na homogenní části a grafické zobrazení vzájemných asociací mezi kategoriemi.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Shrnout postupy analýzy – testy hypotéz i explorační metody, které ukazují skrytou informaci v tabulce. Porozumět informaci v tabulce obsažené. Osvojit si metodologii systematické práce s tabulkou pro odhalení datové informace.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen pro všechny analytiky, kteří pracují s kategorizovanými a kvalitativními daty, pro pracovníky ve vědě, výzkumníky trhu, uživatele výzkumných zpráv a pro všechny kdo rozhodují na základě statistických dat, nebo využívají statistické zprávy pro operativní i strategické závěry.

PŘEDPOKLADY

Kurz předpokládá schopnost základního ovládání PC, znalost základních pojmů popisné statistiky a principu testování hypotéz. Zkušenosti s ovládáním statistických programů nejsou nutné.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Schopnost úplného využití informace z dvourozměrné kontingenční tabulky (teoretické i praktické závěry).

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výuka probíhá od konstatování asociace k podrobné analýze vycházející ze struktury četností/procent. Praktické ukázky výstupů tvoříme jednoduchou počítačovou cestou v programu IBM SPSS Statistics.

PROGRAM KURZU

 • četnosti pro jevy – dichotomická proměnná a vícehodnotová kategorizovaná proměnná – typy a vznik dat
 • rozložení četností a hypotéza dobré shody – chí-kvadrát
 • tabulka 2×2: testy Pearsonův a McNemarův
 • komparace rozložení a vztahy mezi proměnnými – testy homogenity a nezávislosti
 • struktura vztahů: korespondence/korelace/residua – znaménkové schéma
 • (jednoduchá) analýza korespondencí
 • seskupování řádků
 • použití asociačních stromů pro analýzu tabulky
 • míry asociace a změny
LEKTOR
photo Lubomíra Červová

Mgr. Lubomíra Červová

odborný koordinátor kurzů, lektor, analytik a konzultant

Profil lektora →

INFORMACE

Kalendář kurzů

ke stažení v PDF

Organizační informace

k realizaci kurzu v Praze

FAQ

Nejčastější otázky

POUŽÍVANÝ SOFTWARE

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření a zkušeností dané skupiny účastníků.