PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.

externí lektor

photo Petr Soukup

Vystudoval Fakultu informatiky a statistiky na VŠE Praha, na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity získal v oboru sociologie titul Ph.D. a je také absolventem práva na Právnické fakultě Karlovy univerzity.

V současnosti je ředitelem Institutu sociologických studií FSV UK, kde též aktivně vyučuje analýzu dat a sociologii.

Je hlavním organizátorem letních a zimních škol a seminářů zaměřených na kvantitativní analýzu dat, které zaštiťuje Česká sociologická společnost.

Spolupracuje na mnoha projektech z oblasti sociologie vzdělání, školní psychologie a pedagogiky v ČR i v zahraničí. Své odborné znalosti předává i v rámci kurzů  ACREA a také v bohaté publikační činnosti.

Publikace: