ZÁKLADY JAZYKA R

Termín:
 • 16. 9. 2024
 • (9:00 - 16:30 hodin)
Forma:
 • prezenční: Krakovská 7, Praha 1
 • online: aplikace MS Teams
Cena:5 600 Kč / 230 € + 21% DPH
Cena s videozáznamem:
 • 7 400 Kč / 300 € + 21% DPH
 • (dostupnost videozáznamu je 30 dní)
Úroveň:základní
Jazyk:slovenský
Počet dnů:
 • 1 den
 • (8 výukových hodin)

CENOVĚ VÝHODNÝ BALÍČEK KURZŮ - 20% SLEVA

 • 13 440 Kč / 540 € + 21% DPH
 • 17 920 Kč / 720 € + 21% DPH s videozáznamem

ÚVOD

Znalost základů jazyka R je užitečná pro mnoho profesionálních oblastí, včetně datové vědy, statistiky, ekonomie, biologie a dalších oborů, kde se pracuje s daty. Rovněž je vhodné pro studenty a výzkumníky, kteří se chtějí naučit analýzu dat a programování.

Jedním z hlavních důvodů, proč se R stává tak populárním, je jeho silná podpora pro analýzu a vizualizaci dat. R nabízí řadu balíčků, které umožňují uživatelům provádět různé statistické analýzy, modelování, strojové učení a vizualizace dat. Základy jazyka R zahrnují práci s proměnnými, vektory, datovými rámci, stejně jako funkce, podmínky, cykly a mnoho dalšího.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem tohoto kurzu je seznámit účastníky se základy programovacího jazyka R a připravit je na to, aby byli schopni samostatně řešit své konkrétní úkoly. Výuka se soustředí především na praktické využití R pro analýzu dat.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen všem, kteří pracují se statistickými daty v různých oblastech a chtějí se naučit základní postupy a metody analýzy dat. Tento kurz je vhodný také pro zájemce, kteří již pracují v oblasti analýzy dat a chtějí se naučit aplikovat vybrané postupy pomocí jazyka R.

PŘEDPOKLADY

Kurz předpokládá schopnost základního ovládání PC.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Během kurzu účastníci získají základní znalosti pro popis a porovnání dat a seznámí se s nejpoužívanějšími metodami analýzy dat. Kromě toho se naučí základy jazyka R v programu R Studio.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výuka je postavená na praktických příkladech, na kterých si účastníci procvičí krok po kroku veškerou funkcionalitu v programovacím jazyce R tak, aby se naučili data vhodným způsobem zpracovat.

PROGRAM KURZU

 • programovací jazyk R
 • R Studio – představení programu
 • základní datové typy a objekty
 • operátory
 • funkce a cykly
 • základy zpracování dat

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření
a zkušeností dané skupiny účastníků.