VIZUALIZACE DAT V JAZYCE R

Termín:
 • 18. 9. 2024
 • (9:00 - 16:30 hodin)
Forma:
 • prezenční: Krakovská 7, Praha 1
 • online: aplikace MS Teams
Cena:5 600 Kč / 230 € + 21% DPH
Cena s videozáznamem:
 • 7 400 Kč / 300 € + 21% DPH
 • (dostupnost videozáznamu je 30 dní)
Úroveň:základní
Jazyk:slovenský
Počet dnů:
 • 1 den
 • (8 výukových hodin)

CENOVĚ VÝHODNÝ BALÍČEK KURZŮ - 20% SLEVA

 • 13 440 Kč / 540 € + 21% DPH
 • 17 920 Kč / 720 € + 21% DPH s videozáznamem

ÚVOD

Vizualizace dat patří mezi základní úkoly mnoha analytiků, a to z několika důvodů. Bývá prvním krokem k odhalení informací skrytých ve velkém množství dat. Je nezbytná bez ohledu na to, jak pokročilé metody chceme následně při zpracovaní dat použít, protože nám dává informace nejen o charakteru dat ale i o problematických záznamech. Vizuálně zpracovaná data jsou mnohem jednodušší k pochopení, a navíc s větší pravděpodobností upoutají pozornost čtenáře.

Naučte se, jak převést velké množství dat do srozumitelnější podoby a usnadnit čtení informací. Kurz je zaměřen na prezentaci dat ve správném vizuálním formátu s využitím programovacího jazyka R. Nabízí také možnost naučit se vytvářet profesionální grafy pomocí knihovny ggplot2.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem kurzu je představit možnosti vizualizace datových souborů v jazyce R, naučit se převádět data do názornější formy a umět je vhodným způsobem vizualizovat. Projdeme si nejčastěji užívané typy tabulek a grafů, vysvětlíme si základní principy konstrukce různých vizuálů a také si shrneme základní pravidla a doporučení pro jejich tvorbu. Vše si ukážeme na praktických příkladech v RStudio.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen všem, kteří chtějí překonat základní možnosti, které nabízejí tabulkové kalkulátory (např. MS Excel), dozvědět se něco více o tom, jak vytvářet tabulky a grafy, umět data vizualizovat tak, aby přehledným způsobem sdělovaly podstatnou informaci pro ty, kteří je využívají.

PŘEDPOKLADY

Kurz předpokládá základní znalost programovacího jazyka R.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Získání uživatelských znalostí softwaru RStudio při tvorbě tabulek a grafů. Schopnost samostatně převádět data do srozumitelnější podoby a umět je vhodným způsobem vizualizovat. Umět vytvářet pokročilejší vizualizace dat v jazyce R s využitím knihovny ggplot2.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výuka je postavená na praktických příkladech, na kterých si účastníci procvičí krok po kroku veškerou funkcionalitu v programovacím jazyce R tak, aby se naučili data vhodným způsobem zpracovat a vizualizovat.

PROGRAM KURZU

 • obecná pravidla a doporučení pro tvorbu tabulek a grafů včetně příkladů
 • seznámení se základními typy tabulek a grafů
 • datové transformace před vizualizací dat
 • tvorba tabulek a grafů
 • pokročilejší tvorba grafů s využitím knihovny ggplot2
 • další speciální typy grafů

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření
a zkušeností dané skupiny účastníků.