Ing. Martina Strušková

lektor, analytik a odborný konzultant

Ing. Martina Strušková

V roce 2022 úspěšně ukončila magisterský studijní program Statistika na Vysoké škole ekonomické v Praze.

V oblasti statistiky a analýzy dat pracovala v státním sektoru již během studia.

V současnosti pracuje ve společnosti ACREA CR jako analytička, konzultantka a lektorka.

Zabývá se statistickou analýzou dat, reportováním a programovacím jazykem R.

Publikace: