PŘÍPRAVA DAT V JAZYCE R

Termín:
 • 17. 9. 2024
 • (9:00 - 16:30 hodin)
Forma:
 • prezenční: Krakovská 7, Praha 1
 • online: aplikace MS Teams
Cena:5 600 Kč / 230 € + 21% DPH
Cena s videozáznamem:
 • 7 400 Kč / 300 € + 21% DPH
 • (dostupnost videozáznamu je 30 dní)
Úroveň:základní
Jazyk:slovenský
Počet dnů:
 • 1 den
 • (8 výukových hodin)

CENOVĚ VÝHODNÝ BALÍČEK KURZŮ - 20% SLEVA

 • 13 440 Kč / 540 € + 21% DPH
 • 17 920 Kč / 720 € + 21% DPH s videozáznamem

ÚVOD

Příprava dat je zásadní krok při analýze dat a často zabere více času než samotná analýza. V dnešní době existuje velké množství datových zdrojů, ale data mohou být ve špatné kvalitě nebo v nevhodné podobě pro další zpracování. V kurzu se zaměříme na obecné postupy a základní problémy přípravy dat v jazyce R. Témata kurzu zahrnují načítání dat z různých formátů, spojování datových souborů, čištění dat, přípravu datové matice a transformace proměnných. Kurz se také zaměřuje na datové operace, jako je agregace a restrukturalizace, které jsou důležité pro úspěšnou analýzu dat.

V jazyce R existuje mnoho balíků a funkcí, které umožňují rychlou a efektivní přípravu dat. Mezi nejčastěji používané balíky patří dplyr, tidyr a lubridate. Tyto balíky nabízí mnoho funkcí pro řazení, filtrování, spojování a transformaci dat. Při přípravě dat v jazyce R je důležité mít také dobré porozumění datovým typům a formátům dat. Tomu všemu se budeme v rámci kurzu přípravy dat v jazyce R věnovat.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními technikami pro přípravu dat, včetně práce s různými formáty dat, spojováním datových souborů, vytvářením datových matic, čištěním dat, agregacemi, restrukturalizacemi, tvorbou a úpravou proměnných. Důraz bude kladen na praktické demonstrace na reálných datových souborech.

KURZ JE URČEN

Tento kurz je vhodný pro všechny, kteří se v praxi setkávají s neupravenými daty a musí si je sami připravit. Prezentované postupy jsou obecně platné a není tedy nutné, aby účastníci měli specifické odborné zaměření.

PŘEDPOKLADY

Kurz předpokládá základní znalost programovacího jazyka R.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Během kurzu získají účastníci praktické zkušenosti a naučí se postupy, které jim umožní správně připravit data pro analýzu. Budou schopni propojit data z více souborů, provést čištění, vytvořit nové proměnné, upravit existující proměnné, agregovat a restrukturalizovat data.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Během tohoto kurzu se účastníci naučí základní postupy pro přípravu dat s využitím jazyka R v programu RStudio. Jednotlivé postupy budou prezentované na praktických příkladech.

PROGRAM KURZU

 • základní principy při přípravě dat
 • datová matice a metadata
 • čistění dat
 • datové transformace
 • tvorba nových proměnných
 • agregace
 • spojování datových souboru
 • restrukturalizace
 • import a export dat

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření
a zkušeností dané skupiny účastníků.