ÚVOD DO JAZYKA R

Termín:
 • bude upřesněn
 • (9:00 - 16:30 hodin)
Forma:
 • prezenční: Krakovská 7, Praha 1
 • online: aplikace MS Teams
Cena:15 400 Kč / 560 € + 21% DPH
Úroveň:středně pokročilý
Jazyk:český
Počet dnů:
 • 3 dny
 • (24 výukových hodin)

ÚVOD

R je programovací jazyk a prostředí pro statistickou analýzu a vizualizaci dat. Je dostupný jako volně šiřitelný software. Ovládá se z příkazové řádky, je však možné využít několika volně dostupných programů s grafickým rozhraním (například RStudio). R nabízí širokou škálu procedur se statistickými a grafickými nástroji. Uživatelé si mohou rovněž vytvářet vlastní knihovny, běžnější však je stahování hotových knihoven (balíčků) z internetu. V současnosti existuje v centrálním úložišti CRAN přibližně 11 000 dostupných knihoven zaměřených na různé obory statistické analýzy jako ekonometrie, data mining, prostorová analýza, geostatistika, bioinformatika a další. Jazyk R je stále více populární nejen na akademické půdě, ale i v komerčních aplikacích.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základy jazyka R a připravit je tak, aby byli později schopni samostatně řešit své konkrétní úlohy. Výuka je zaměřená především na praktické využití pro analýzu dat. Je však třeba počítat s tím, že všechny příkazy budeme zadávat prostřednictvím kódu, s jehož základními příkazy a typy objektů se nejprve musíme naučit pracovat.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen všem, kteří se zajímají o jazyk R, chtějí s ním začít pracovat a uvítají na začátku pomoc.

PŘEDPOKLADY

Předchozí znalost jazyka R se nepředpokládá. Zkušenosti s analýzou dat nebo s jinými programovacími jazyky jsou výhodou.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Účastníci se zorientují ve způsobu práce s jazykem R a získají praktické zkušenosti s jeho využitím. Seznámí se se základními příkazy a typy objektů (vektory, matice, seznamy a další), naučí se načíst vstupní data, vytvářet jednoduché tabulky a grafy.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Systematická výuka základů jazyka R postavená na připravených ukázkách a doprovázená samostatnými cvičeními pod dohledem lektora.

PROGRAM KURZU

 • jazyk R, instalace prostředí R, rozšiřující balíčky 

 • základní příkazy

 • práce s čísly, vektory a maticemi

 • datové rámce

 • základní statistické funkce

 • jednoduché tabulky

 • grafy

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření
a zkušeností dané skupiny účastníků.