fbpx

ÚVOD DO JAZYKA R

Ikona kurzy softwaru IBM SPSS
Termín:bude upřesněn
Místo:Krakovská 7, Praha 1
Cena:
 • 11 800 Kč / 430 €
 • + 21% DPH
Úroveň:středně pokročilý
Jazyk:čeština
Počet dnů:
 • 2 dny
 • (16 výukových hodin)

ÚVOD

R je programovací jazyk a prostředí pro statistickou analýzu a vizualizaci dat. Je dostupný jako volně šiřitelný software. Ovládá se z příkazové řádky, je však možné využít několika volně dostupných programů s grafickým rozhraním (například RStudio). R nabízí širokou škálu procedur se statistickými a grafickými nástroji. Uživatelé si mohou rovněž vytvářet vlastní knihovny, běžnější však je stahování hotových knihoven (balíčků) z internetu. V současnosti existuje v centrálním úložišti CRAN přibližně 11 000 dostupných knihoven zaměřených na různé obory statistické analýzy jako ekonometrie, data mining, prostorová analýza, geostatistika, bioinformatika a další. Jazyk R je stále více populární nejen na akademické půdě, ale i v komerčních aplikacích.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základy jazyka R. Výuka je zaměřená především na praktické využití pro analýzu dat.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen všem, kteří se zajímají o jazyk R, chtějí s ním začít pracovat a uvítají na začátku pomoc.

PŘEDPOKLADY

Předchozí znalost jazyka R se nepředpokládá. Zkušenosti s analýzou dat nebo s jinými programovacími jazyky jsou výhodou.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Účastníci se zorientují ve způsobu práce s jazykem R a získají praktické zkušenosti s jeho využitím. Seznámí se se základními příkazy, naučí se načíst vstupní data, vytvářet jednoduché tabulky a grafy.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Systematická výuka základů jazyka R postavená na připravených ukázkách a doprovázená samostatnými cvičeními pod dohledem lektora.

PROGRAM KURZU

 • jazyk R, instalace prostředí R, rozšiřující balíčky 

 • základní příkazy

 • práce s čísly, vektory a maticemi

 • datové rámce

 • základní statistické funkce

 • jednoduché tabulky

 • grafy

LEKTOR
photo Lubomíra Červová

Mgr. Lubomíra Červová

odborný koordinátor kurzů, lektor, analytik a konzultant

Profil lektora →

INFORMACE

Kalendář kurzů

ke stažení v PDF

Organizační informace

k realizaci kurzu

FAQ

Nejčastější otázky

POUŽÍVANÝ SOFTWARE

R a RStudio

PŘEČTĚTE SI

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření a zkušeností dané skupiny účastníků.