FAKTOROVÁ ANALÝZA

Termín:
 • 2. 12. 2024
 • (9:00 - 16:30 hodin)
Forma:
 • prezenční: Krakovská 7, Praha 1
 • online: aplikace MS Teams
Cena:5 600 Kč / 230 € + 21% DPH
Cena s videozáznamem:
 • 7 400 Kč / 300 € + 21% DPH
 • (dostupnost videozáznamu je 30 dní)
Úroveň:středně pokročilý
Jazyk:český
Počet dnů:
 • 1 den
 • (8 výukových hodin)

CENOVĚ VÝHODNÝ BALÍČEK KURZŮ - 20% SLEVA

 • 8 960 Kč / 360 € + 21% DPH
 • 11 950 Kč / 480 € + 21% DPH s videozáznamem

ÚVOD

Faktorová analýza umožňuje nalézt latentní (nepřímo pozorované) příčiny variability dat. Díky nalezeným latentním proměnným (faktorům) lze redukovat počet proměnných při zachování maxima informace a nalézt souvislost mezi pozorovanými proměnnými a odvozenými faktory.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem kurzu je seznámit účastníky s praktickým využitím metod faktorové analýzy. Důraz je kladen na porozumění a interpretaci výsledků. Matematické aspekty modelu a algoritmů nejsou v kurzu zahrnuty, pokud to není nutné k praktickému zvládnutí metody.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen všem, kteří analyzují vícedimenzionální číselná data a hledají hlavní příčiny jejich variability.

PŘEDPOKLADY

Kurz předpokládá schopnost základního ovládání PC a znalost základních statistických pojmů na úrovni kurzu Základy statistiky pro analýzu dat.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Účastníci porozumí principu faktorové analýzy, naučí se ji využívat v praxi a správně interpretovat výsledky.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výuka faktorové analýzy za podpory programového systému IBM SPSS Statistics (modul IBM SPSS Statistics Base).

PROGRAM KURZU

 • vznik faktorové analýzy jako psychometrického modelu (historické poznámky)
 • vysvětlení variability a korelační struktury měřených proměnných pomocí vnitřních faktorů systému
 • identifikace korelačních dimenzí a korelačních shluků, korelace dat
 • latentní a manifestní proměnné, indikace latentní vlastnosti
 • rovnice FA: známé a neznámé proměnné a parametry v modelu FA
 • měření hodnot latentních proměnných
 • existence a (ne)jednoznačnost řešení
 • extrakce hlavního řešení - metoda hlavních komponent (a jiné metody)
 • význam odhadnutých parametrů a interpretace faktorů
 • rotace faktorů - výběr interpretovatelného řešení (jednoduchá struktura)
 • odhad neznámých hodnot faktorů pro každou jednotku
 • využití faktorů v další analýze dat

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření
a zkušeností dané skupiny účastníků.

JAK HODNOTÍ KURZ ÚČASTNÍCI?

"Ráda bych poděkovala lektorovi za velmi zdařilý kurz. Přestože jsem už před absolvováním kurzu tuto techniku znala a v praxi využívala, kurz mi pomohl získat mnohem hlubší porozumění a komplexní představu o této vícerozměrné metodě. Výuka byla velmi odborně fundovaná a vyučující zároveň dokázal brát ohled na rozdílnou úroveň předchozích znalostí a různé profesní zájmy účastníků. Vše bylo vysvětleno jasně, srozumitelně a se zřetelem na praktické využití. Den strávený intenzivní výukou proto utekl jako voda."
Mgr. Daniela SwartČeská školní inspekce
"Po predchádzajúcich pozitívnych skúsenostiach s lektormi ACREA CR u nás v agentúre a s rastúcimi nárokmi na spôsoby štatistického spracovania dát bola voľba kurzu Faktorová analýza správnym krokom v mojom ďalšom vzdelávaní. Kurz mi umožnil si nie len zopakovať základy faktorovej analýzy nadobudnuté počas štúdia na VŠ ale najmä krok za krokom si prejsť ich aplikáciu na praktickom príklade v softvéri SPSS. Veľmi oceňujem individuálny prístup a vedenie kurzu skúseným odborníkom."
p. Michal Stupavský2 Muse
"Exploratorní faktorovou analýzu považuji za naprosto nezbytnou statistickou metodu ve společensko-vědních oborech, kde velice často pracujeme s latentními, nepřímo měřitelnými konstrukty. Na kurzu jsem ocenil zejména komplexní zahrnutí všech hlavních metod extrakce a rotace faktorů."
Ing. Pavel Jirava, Ph.D.Masarykova univerzita
0
účastníků kurzu
0
,25
hodnocení kurzu
0
,5 osob z 5
uplatní poznatky v praxi