fbpx

FAKTOROVÁ ANALÝZA

Ikona kurzy statistiky
Termín:29. 10. 2019
Místo:Krakovská 7, Praha 1
Cena:
 • 5 600 Kč / 200 €
 • + 21% DPH
Úroveň:středně pokročilý
Jazyk:čeština
Počet dnů:
 • 1 den
 • (8 výukových hodin)

CENOVĚ VÝHODNÝ BALÍČEK KURZŮ - 20% SLEVA

8 960 Kč / 320 € + 21% DPH za 2 kurzy

ÚVOD

Faktorová analýza umožňuje nalézt latentní (nepřímo pozorované) příčiny variability dat. Díky nalezeným latentním proměnným (faktorům) lze redukovat počet proměnných při zachování maxima informace a nalézt souvislost mezi pozorovanými proměnnými a odvozenými faktory.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem kurzu je seznámit účastníky s praktickým využitím metod faktorové analýzy. Důraz je kladen na porozumění a interpretaci výsledků. Matematické aspekty modelu a algoritmů nejsou v kurzu zahrnuty, pokud to není nutné k praktickému zvládnutí metody.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen všem, kteří analyzují vícedimenzionální číselná data a hledají hlavní příčiny jejich variability.

PŘEDPOKLADY

Kurz předpokládá schopnost základního ovládání PC a znalost základních statistických pojmů na úrovni kurzu Základy statistiky pro analýzu dat.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Účastníci porozumí principu faktorové analýzy, naučí se ji využívat v praxi a správně interpretovat výsledky.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výuka faktorové analýzy za podpory programového systému IBM SPSS Statistics (modul IBM SPSS Statistics Base).

PROGRAM KURZU

 • vznik faktorové analýzy jako psychometrického modelu (historické poznámky)
 • vysvětlení variability a korelační struktury měřených proměnných pomocí vnitřních faktorů systému
 • identifikace korelačních dimenzí a korelačních shluků, korelace dat
 • latentní a manifestní proměnné, indikace latentní vlastnosti
 • rovnice FA: známé a neznámé proměnné a parametry v modelu FA
 • měření hodnot latentních proměnných
 • existence a (ne)jednoznačnost řešení
 • extrakce hlavního řešení - metoda hlavních komponent (a jiné metody)
 • význam odhadnutých parametrů a interpretace faktorů
 • rotace faktorů - výběr interpretovatelného řešení (jednoduchá struktura)
 • odhad neznámých hodnot faktorů pro každou jednotku
 • využití faktorů v další analýze dat
LEKTOR
photo Lubomíra Červová

Mgr. Lubomíra Červová

odborný koordinátor kurzů, lektor, analytik a konzultant

Profil lektora →

INFORMACE

Kalendář kurzů

ke stažení v PDF

Organizační informace

k realizaci kurzu v Praze

FAQ

Nejčastější otázky

POUŽÍVANÝ SOFTWARE

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření a zkušeností dané skupiny účastníků.