REGRESNÍ ANALÝZA V JAZYCE R

Termín:
 • 16. 4. 2024
 • (9:00 - 16:30 hodin)
Forma:
 • prezenční: Krakovská 7, Praha 1
 • online: aplikace MS Teams
Cena:5 600 Kč / 230 € + 21% DPH
Úroveň:středně pokročilý
Jazyk:slovenský
Počet dnů:
 • 1 den
 • (8 výukových hodin)

CENOVĚ VÝHODNÝ BALÍČEK KURZŮ - 20% SLEVA

8 960 Kč / 360 € + 21% DPH za 2 kurzy

ÚVOD

Regresní analýza je jednou z nejpoužívanějších statistických technik analýzy dat ve společenských vědách. Slouží k popisu, vysvětlení a k predikci. Kurz se bude věnovat základnímu modelu jednoduché lineární regrese, která zkoumá vztah mezi dvěma proměnnými. A také vícerozměrné regresní analýze.

Konkrétně se budeme zabývat odhadem modelu, jeho interpretací, předpoklady modelu nebo i výběrem vhodných prediktorů. To vše se bude prezentovat na příkladech z praxe v jazyce R, ve volně dostupném programu RStudio.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem jednodenního kurzu je porozumět základnímu principu a významu regresní analýzy a aplikacím těchto modelů v jazyce R.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen pro každého, kdo potřebuje sestavovat dobře interpretovatelné modely závislosti mezi číselnými proměnnými, vysvětlovat chování a variabilitu číselných veličin a predikovat jejich hodnoty.

PŘEDPOKLADY

Předpokladem úspěšného absolvování kurzu je znalost principu testování hypotéz. Předpokládá se základní zkušenost s jazykem R.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Schopnost aplikovat regresní rovnice v praktických úlohách analýzy dat.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výuka postupuje od jednoduché rovnice k vícenásobné regresi na praktických příkladech analýzy dat. Jednotlivé výstupy budou vytvářeny v programu RStudio.

PROGRAM KURZU

 • souběžnost, souvislost a kauzalita

 • základní podstata regresní analýzy – regresní přímka a její rovnice

 • regresní diagnostika

 • mnohonásobná lineární regrese

 • předpoklady regresní analýzy

 • provedení regrese a její výstupy v jazyce R – zadání výpočtu, vizualizace, hodnocení výstupu

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření
a zkušeností dané skupiny účastníků.