KORELAČNÍ ANALÝZA V JAZYCE R

Termín:
 • 15. 4. 2024
 • (9:00 - 16:30 hodin)
Forma:
 • prezenční: Krakovská 7, Praha 1
 • online: aplikace MS Teams
Cena:5 600 Kč / 230 € + 21% DPH
Úroveň:středně pokročilý
Jazyk:slovenský
Počet dnů:
 • 1 den
 • (8 výukových hodin)

CENOVĚ VÝHODNÝ BALÍČEK KURZŮ - 20% SLEVA

8 960 Kč / 360 € + 21% DPH za 2 kurzy

ÚVOD

Hledání vztahu mezi proměnnými je z analytického hlediska operace, která má několik kroků.  Pokud zjistíme, že mezi dvěma veličinami existuje souvislost, může nás dále zajímat, jak je tato souvislost silná, nebo jaký má směr. Na tyto otázky dává odpověď korelační analýza. 

Zabývá se vzájemnými (většinou lineárními) závislostmi, kdy se klade důraz především na intenzitu (sílu) vzájemného vztahu. Uplatnění této metody bychom našli například u obchodních řetězců, které zajímá, jaké jejich výrobky se kupují společně. Další využití korelační analýzy lze nalézt při vyhodnocování socio-ekonomických dotazníků, jejichž záměrem může být například prozkoumání nejdůležitějších životních postojů určité skupiny lidí. Různých příkladů použití korelační analýzy bychom v dnešním světě našli nespočet.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Seznámit posluchače s korelačními měrami pro číselná data a s jejich aplikačním využitím v různých praktických situacích. Látka je ilustrována a procvičována na reálných datech z analytické praxe. Tyto příklady budou účastníkům prezentovány v jazyce R, konkrétně ve volně dostupném programu RStudio.

KURZ JE URČEN

Znalosti využijí analytici v oboru marketingu, personalisté, pracovníci v oblasti kontroly kvality a kontroly procesů, lékaři, výzkumní, vědečtí či pedagogičtí pracovníci, ekonomové. A také všichni, kteří se zajímají o jazyk R.

PŘEDPOKLADY

Předpokladem pro účast na kurzu je znalost základních popisných statistik. Předpokládá se základní zkušenost s jazykem R.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Posluchači získají souhrn znalostí a jednoduchých korelačních postupů pro úspěšné a korektní aplikace v praxi s využitím jazyka R.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výuka metod korelační analýzy za podpory programu RStudio.

PROGRAM KURZU

 • souběžnost, souvislost a kauzalita

 • výstupy korelační analýzy v jazyce R

 • korelační koeficient a vlastnosti v korelačním grafu

 • pořadové koeficienty korelace

 • testy hypotéz o signifikanci koeficientu

 • korelační matice a její výpověď

 • parciální korelace a její úloha v modelu nepravé korelace a zprostředkovaného vztahu

 • vizualizace vztahu dvou a více proměnných

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření
a zkušeností dané skupiny účastníků.