Ing. Bronislava Ondrušková

lektor, analytik a odborný konzultant

Bc. Bronislava Ondrušková

V roce 2018 ukončila bakalářský obor Matematické metody v ekonomii na Vysoké škole ekonomické v Praze a v roce 2022 dokončila magisterský studijní program Ekonometrie a operační výzkum na Fakultě informatiky a statistiky. 

Již během studia pracovala v bankovním prostředí v oblasti analýzy dat.

V současnosti pracuje ve společnosti ACREA jako analytička, konzultantka a lektorka se zaměřením na statistiku, reportování dat a programovací jazyk R.

 

Projekty:

  • Oceňování adiktologických výkonů; Úřad vlády ČR

  • Akvakultura v ČR, extrapolace a statistická analýza údajů; UZEI

  • Analýza hodnotových postojů zastupitelů v ČR; ČZU

  • Bezpečnost práce v profesionálním fotbale; VÚBP

  • Analýza rizikových faktorů a bezpečnosti práce; Polícia SR

Publikace: