fbpx

Kurzy statistiky, data miningu

a softwaru IBM SPSS

Aktuálně nabízíme účast na kurzech pouze v online podobě.
Při zlepšení epidemické situace vás budeme informovat o přechodu na hybridní výuku (online + prezenční zároveň).

Ikona kurzy statistiky

Statistika a analýza dat

Komplexní kurzy statistické analýzy dat. Základní i pokročilé statistické metody. Uplatnění analýzy dat a znalostí v praxi.
Více informací →
Ikona kurzy softwaru IBM SPSS

Software IBM SPSS

Ovládání softwaru IBM SPSS pro začátečníky i pokročilé (IBM SPSS Statistics, IBM SPSS Modeler a další).
Více informací →
Ikona kurzy data miningu

Data mining

Ucelené kurzy dataminingových metod. Řešení vybraných dataminingových úloh (Credit Risk, Fraud, Churn a jiné).
Více informací →
Ikona kurzy marketingové analýzy

Marketingové analýzy

Pohled na zákazníky pomocí analýzy dat. Řešení nejčasnějších marketingových úloh (segmentace, nákupní rozhodování a jiné).
Více informací →
Kalendář kurzů ACREA

Kalendář kurzů (letní semestr)

Přehled veřejných kurzů vypsaných v Praze v období únor - červen 2021.

AKTUÁLNĚ DOPORUČUJEME KURZY

0
let na trhu
0
kurzů v nabídce
0
lektorů
0
účastníků kurzů

CO ŘÍKAJÍ NAŠI ÚČASTNÍCI KURZŮ?

"Lektor kurzu téma přivětivým a přesto věcným způsobem prezentoval takovým způsobem, že odborná tématika byla přijatelná pro všechny účastníky kurzu. Složitost jednotlivých pojmů a procesů v rámci regresní analýzy byla přehledně vysvětlena prostřednictvím grafů, schémat a aplikací na jednoduchých příkladech. Profesionalita lektora, přátelské prostředí přednáškových prostor, doplňkové služby a také možnost setkat se s lidmi, kteří se učí a řeší podobné věci jako my-vy, v nás zanechala jen pozitivní pocity. Proto se rádi na další kurzy zase přihlásíme."
doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D. a Ing. Kamila Turečková, Ph.D.Slezská univerzita v Opavě
"S kurzy statistiky a analýzy dat od firmy ACREA jsem maximálně spokojen a vnímám je jako efektivně strávený čas. Zúčastnil jsem se zatím jednoho třídenního kurzu na klíč a jednodenního kurzu o faktorové analýze pro veřejnost a plánuji i další kurzy. Oceňuji vysoce profesionální přístup lektorů, kteří se soustředí na vysvětlení principů metod, ukázku postupu na příkladech v prostředí IBM SPSS a na interpretaci výsledků. Osobně vnímám jako největší přínos nejen získání, ale zejména utřídění poznatků o statistických metodách. Srozumitelnost a praktická aplikace metod - to je to, oč tu běží."
prof. Ing. Jindřich Špička, Ph.D.Vysoká škola ekonomická v Praze
"Kurzem „Analýza kategorizovaných dat I-III“ jsem si chtěla doplnit a prohloubit znalosti získané na semestrálním kurzu statistiky a vybrala jsem si ho rovněž na základě předchozích pozitivních zkušeností s kurzy od společnosti ACREA. Kurz naplnil mé očekávání a během intenzivní třídenní výuky jsem se naučila mnoho nových poznatků, které určitě v nejbližší době využiji při analýze dat z aktuálně probíhajícího výzkumu viktimizace, jakož i v rámci další mé výzkumné práce v oblasti kriminologie. Výborná organizace a vysoká odborná erudice lektora jsou garancí kvalitního vzdělávání. Určitě nešlo o poslední kurz ACREA, který jsem absolvovala."
JUDr. Michaela Štefunková, PhD.Institut pro kriminologii a sociální prevenci
"Kurz Plánování výzkumu: Reprezentativita doporučuji především začínajícím výzkumníkům, kteří s jeho pomocí porozumí základním principům problematiky a vyzkouší si je na příkladech z praxe. Oceňuji erudovanost lektorů, kteří dokáží systematicky a zároveň poutavou formou propojit teorii a praxi, a také jsou ochotni konzultovat specifické problémy účastníků."
Mgr. Ilona Kočvarová, Ph.D. Univerzita Tomáše Bati
"Zúčastnila som sa trojdňového kurzu k analýze časových radov, ktorý organizuje spoločnosť ACREA CR v Prahe. Mojím cieľom bolo získanie praktických skúseností pri riešení analytických úloh, pri ktorých majú údaje charakter časových radov. S lektorom, pánom Bromom, som bola veľmi spokojná – jeho teroretické a praktické zručnosti ďaleko presahujú agendu kurzu. Absolvovanie kurzu odporúčam každému, kto si chce osvojiť túto problematiku do detailov."
Ing. Martina Chlebcová, PhD.Československá obchodná banka, a.s.
"Design výzkumu a jeho reprezentativita představují dle mé zkušenosti poměrně často opomíjené téma, alespoň v tuzemsku. O to cennější je, že přednášející přidávají k teoretickému výkladu i své praktické zkušenosti s realizací vlastních výzkumů. Zvláště výklad paní lektorky Mgr. Červové doprovázený aplikací v softwaru SPSS (vč. specializovaného modulu Complex Samples) ocení každý praktik, který stojí před úkolem zrealizovat solidní reprezentativní šetření. Konečně i ti, kteří již nějaké šetření provedli, přivítají postup, jak odvodit poststratifikační váhy."
Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.Masarykova univerzita

Ing. Martina Hovorková
Nadace Dobrý Anděl

Mgr. Jan Husák
Česká rada dětí a mládeže

Ing. Ota Zajíček
ÚZEI