Webinář ZDARMA: Praktická ukázka výuky – Power Query (11. 9. 2024 od 10 hodin).   PŘIHLASTE SE ZDE!

Kurzy statistiky, data miningu
a softwaru IBM SPSS

Naučíme vás, jak proměnit data ve znalost - pro poznání, predikci a rozhodování.

Přehled kurzů (zimní semestr)

Termíny kurzů v období září 2024 - únor 2025.

Chcete od nás dostávat blogové články, pozvánky na semináře či webináře a mnoho dalšího? Neváhejte se přihlásit k odběru novinek.

0
let na trhu
0
kurzů v nabídce
0
lektorů
0
účastníků kurzů

Kurzy ACREA

PROČ SI VYBRAT KURZY ACREA?

  • prezenční výuka probíhá v malých skupinách – maximálně 12 osob
  • kurzy realizujeme v prezenční i online podobě dle vašich preferencí
  • důraz je kladen na porozumění výstupům a praktická cvičení
  • lektoři mají bohaté pedagogické, analytické i softwarové zkušenosti
  • software pro výuku (IBM SPSS i další) vám zapůjčíme po dobu kurzu zdarma

UKÁZKA VÝUKY

Stále váháte, zda kurzy ACREA jsou pro vás vhodné?
Podívejte se, jak výuka v praxi probíhá, jaká je její odbornost a lektoři.
Shlédnout můžete videozáznam z realizovaných webinářů představující jednotlivá témata výuky v praxi.

FORMY VÝUKY

Veřejné kurzy

Jednodenní i vícedenní kurzy. Úroveň kurzů od základních po pokročilé. Vybavené učebny v Praze. Maximálně 12 osob v kurzu. Realizace kurzů v prezenční i online formě.

Individuální výuka

Výuka základních i speciálních témat pro jednotlivce. Přizpůsobení po stránce termínu, tempa i úrovně znalostí. Realizace v prezenční podobě v učebnách ACREA či online.

Kurzy na klíč

Kurzy připravované na základě vašich požadavků a potřeb. Přizpůsobení po stránce obsahu, termínu i místa/formy realizace kurzu (prezenčně či online).

Odborné konzultace

Odpovíme na vaše analytické otázky, zkontrolujeme postupy či doporučíme vhodné procedury. Poradíme také s přípravou dat i samotnou prezentací výsledků.

PROSTORY A UČEBNY

CO ŘÍKAJÍ NAŠI ÚČASTNÍCI KURZŮ?

"Od společnosti ACREA jsem absolvovala kurzy již v minulosti, které pro mne byly velice přínosné. Se společností ACREA je výborná spolupráce. Semestrální kurz: Statistická analýza dat v praxi probíhal velmi profesionálně, obsah kurzu odpovídal mým předpokladům, byla jsem velice vděčná za propojení teorie s praxí. Výuka byla efektivní, materiály k hodinám byly poskytnuty s dostatečným předstihem, takže bylo možné se na výuku dopředu připravit. Velice děkuji za skvělou komunikaci s lektory a celým organizačním týmem. Znalosti z kurzu využiji v mém každodenním životě a také v oblasti vědy a výzkumu."
Mgr. et Mgr. Martina Hoffmannová Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
"Kurzem „Analýza kategorizovaných dat I-III“ jsem si chtěla doplnit a prohloubit znalosti získané na semestrálním kurzu statistiky a vybrala jsem si ho rovněž na základě předchozích pozitivních zkušeností s kurzy od společnosti ACREA. Kurz naplnil mé očekávání a během intenzivní třídenní výuky jsem se naučila mnoho nových poznatků, které určitě v nejbližší době využiji při analýze dat z aktuálně probíhajícího výzkumu viktimizace, jakož i v rámci další mé výzkumné práce v oblasti kriminologie. Výborná organizace a vysoká odborná erudice lektora jsou garancí kvalitního vzdělávání. Určitě nešlo o poslední kurz ACREA, který jsem absolvovala."
Logo IKSP
JUDr. Michaela Štefunková, PhD.Institut pro kriminologii a sociální prevenci
"Lektor kurzu téma přivětivým a přesto věcným způsobem prezentoval takovým způsobem, že odborná tématika byla přijatelná pro všechny účastníky kurzu. Složitost jednotlivých pojmů a procesů v rámci regresní analýzy byla přehledně vysvětlena prostřednictvím grafů, schémat a aplikací na jednoduchých příkladech. Profesionalita lektora, přátelské prostředí přednáškových prostor, doplňkové služby a také možnost setkat se s lidmi, kteří se učí a řeší podobné věci jako my-vy, v nás zanechala jen pozitivní pocity. Proto se rádi na další kurzy zase přihlásíme."
Logo Slezská univerzita v Opavě
doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D. a Ing. Kamila Turečková, Ph.D.Slezská univerzita v Opavě
"S kurzy statistiky a analýzy dat od firmy ACREA jsem maximálně spokojen a vnímám je jako efektivně strávený čas. Zúčastnil jsem se zatím jednoho třídenního kurzu na klíč a jednodenního kurzu o faktorové analýze pro veřejnost a plánuji i další kurzy. Oceňuji vysoce profesionální přístup lektorů, kteří se soustředí na vysvětlení principů metod, ukázku postupu na příkladech v prostředí IBM SPSS a na interpretaci výsledků. Osobně vnímám jako největší přínos nejen získání, ale zejména utřídění poznatků o statistických metodách. Srozumitelnost a praktická aplikace metod - to je to, oč tu běží."
VŠE
prof. Ing. Jindřich Špička, Ph.D.Vysoká škola ekonomická v Praze
"Kurz Plánování výzkumu: Reprezentativita doporučuji především začínajícím výzkumníkům, kteří s jeho pomocí porozumí základním principům problematiky a vyzkouší si je na příkladech z praxe. Oceňuji erudovanost lektorů, kteří dokáží systematicky a zároveň poutavou formou propojit teorii a praxi, a také jsou ochotni konzultovat specifické problémy účastníků."
Logo UTB Zlín
Mgr. Ilona Kočvarová, Ph.D. Univerzita Tomáše Bati
"Zúčastnila som sa trojdňového kurzu k analýze časových radov, ktorý organizuje spoločnosť ACREA CR v Prahe. Mojím cieľom bolo získanie praktických skúseností pri riešení analytických úloh, pri ktorých majú údaje charakter časových radov. S lektorom, pánom Bromom, som bola veľmi spokojná – jeho teroretické a praktické zručnosti ďaleko presahujú agendu kurzu. Absolvovanie kurzu odporúčam každému, kto si chce osvojiť túto problematiku do detailov."
ČSOB
Ing. Martina Chlebcová, PhD.Československá obchodná banka, a.s.
"Design výzkumu a jeho reprezentativita představují dle mé zkušenosti poměrně často opomíjené téma, alespoň v tuzemsku. O to cennější je, že přednášející přidávají k teoretickému výkladu i své praktické zkušenosti s realizací vlastních výzkumů. Zvláště výklad paní lektorky Mgr. Červové doprovázený aplikací v softwaru SPSS (vč. specializovaného modulu Complex Samples) ocení každý praktik, který stojí před úkolem zrealizovat solidní reprezentativní šetření. Konečně i ti, kteří již nějaké šetření provedli, přivítají postup, jak odvodit poststratifikační váhy."
Logo MU
Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.Masarykova univerzita
"Účastnil jsem se Vašeho školení (Detekce podvodů - Fraud) poprvé a musím říct, že bylo na velmi vysoké úrovni. Lektora považuji za velkého odborníka v oblasti statistiky a data miningu. Vše bylo navíc podáno s lidským přístupem, který navíc celé školení posunul ještě o level výše. Z praktických ukázek je vidět, že lektor má bohaté zkušenosti z různých projektů. Na školení byly představeny jednotlivé metody z odborného pohledu a následně byl použit konkrétní software. Tento přístup pokládám za velmi přínosný. Vaše školení mohu doporučit všem, kteří s data miningem začínají nebo se chtějí dostat do jeho tajů ještě hlouběji."
Ing. Petr DočekalČSOB Pojišťovna, a. s.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Mgr. Jan Husák
Česká rada dětí a mládeže

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Ing. Martina Hovorková
Nadace Dobrý Anděl

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

PhDr. David Anthony Procházka, Ph.D., MBA, MSc
Vysoká škola ekonomická

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Ing. Ota Zajíček
Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Potřebujete poradit s výběrem kurzu?

Zvažujete realizaci kurzu na klíč nad vašimi daty?
Chcete individuálně proškolit či využít odborných konzultací?

Rádi vám zodpovíme vaše dotazy a najdeme vhodné řešení.

E-mail

kurzy@acrea.cz

Chat

zanechte zprávu

Telefon

+ 420 234 721 444

Mobil

+420 739 728 797

Kontaktujte nás

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů