fbpx

Kurzy statistiky, data miningu

a softwaru IBM SPSS

Ikona kurzy statistiky

Statistika a analýza dat

Komplexní kurzy statistické analýzy dat. Základní i pokročilé statistické metody. Uplatnění analýzy dat a znalostí v praxi.
Více informací →
Ikona kurzy softwaru IBM SPSS

Software IBM SPSS

Ovládání softwaru IBM SPSS pro začátečníky i pokročilé (IBM SPSS Statistics, IBM SPSS Modeler a další).
Více informací →
Ikona kurzy data miningu

Data mining

Ucelené kurzy dataminingových metod. Řešení vybraných dataminingových úloh (Credit Risk, Fraud, Churn a jiné).
Více informací →
Ikona kurzy marketingové analýzy

Marketingové analýzy

Pohled na zákazníky pomocí analýzy dat. Řešení nejčasnějších marketingových úloh (segmentace, nákupní rozhodování a jiné).
Více informací →
Kalendář kurzů ACREA

Kalendář kurzů (zimní semestr)

Přehled veřejných kurzů vypsaných v Praze v období září 2021 - leden 2022.

0
let na trhu
0
kurzů v nabídce
0
lektorů
0
účastníků kurzů

FORMY VÝUKY

Veřejné kurzy

Jednodenní, vícedenní i semestrální kurzy. Úroveň kurzů od základních po pokročilé. Vybavené učebny v Praze. Maximálně 12 osob v kurzu.

Firemní vzdělávání

Komplexní program vzdělávání pro firmy. Ucelený vzdělávací plán pro zaměstnance vaší organizace podle požadavků na konečnou kvalifikaci jednotlivých pracovníků.

Kurzy na klíč

Vzdělávací kurzy připravované na základě vašich požadavků a potřeb. Přizpůsobení po stránce obsahu kurzu, termínu i místa realizace.

Individuální výuka

Individuální výuka či konzultace. Výuka speciálních témat. Přizpůsobení po stránce termínu, tempa, znalostí i úrovně výuky.

CO ŘÍKAJÍ NAŠI ÚČASTNÍCI KURZŮ?

"Lektor kurzu téma přivětivým a přesto věcným způsobem prezentoval takovým způsobem, že odborná tématika byla přijatelná pro všechny účastníky kurzu. Složitost jednotlivých pojmů a procesů v rámci regresní analýzy byla přehledně vysvětlena prostřednictvím grafů, schémat a aplikací na jednoduchých příkladech. Profesionalita lektora, přátelské prostředí přednáškových prostor, doplňkové služby a také možnost setkat se s lidmi, kteří se učí a řeší podobné věci jako my-vy, v nás zanechala jen pozitivní pocity. Proto se rádi na další kurzy zase přihlásíme."
doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D. a Ing. Kamila Turečková, Ph.D.Slezská univerzita v Opavě
"S kurzy statistiky a analýzy dat od firmy ACREA jsem maximálně spokojen a vnímám je jako efektivně strávený čas. Zúčastnil jsem se zatím jednoho třídenního kurzu na klíč a jednodenního kurzu o faktorové analýze pro veřejnost a plánuji i další kurzy. Oceňuji vysoce profesionální přístup lektorů, kteří se soustředí na vysvětlení principů metod, ukázku postupu na příkladech v prostředí IBM SPSS a na interpretaci výsledků. Osobně vnímám jako největší přínos nejen získání, ale zejména utřídění poznatků o statistických metodách. Srozumitelnost a praktická aplikace metod - to je to, oč tu běží."
prof. Ing. Jindřich Špička, Ph.D.Vysoká škola ekonomická v Praze
"Kurzem „Analýza kategorizovaných dat I-III“ jsem si chtěla doplnit a prohloubit znalosti získané na semestrálním kurzu statistiky a vybrala jsem si ho rovněž na základě předchozích pozitivních zkušeností s kurzy od společnosti ACREA. Kurz naplnil mé očekávání a během intenzivní třídenní výuky jsem se naučila mnoho nových poznatků, které určitě v nejbližší době využiji při analýze dat z aktuálně probíhajícího výzkumu viktimizace, jakož i v rámci další mé výzkumné práce v oblasti kriminologie. Výborná organizace a vysoká odborná erudice lektora jsou garancí kvalitního vzdělávání. Určitě nešlo o poslední kurz ACREA, který jsem absolvovala."
JUDr. Michaela Štefunková, PhD.Institut pro kriminologii a sociální prevenci
"Kurz Plánování výzkumu: Reprezentativita doporučuji především začínajícím výzkumníkům, kteří s jeho pomocí porozumí základním principům problematiky a vyzkouší si je na příkladech z praxe. Oceňuji erudovanost lektorů, kteří dokáží systematicky a zároveň poutavou formou propojit teorii a praxi, a také jsou ochotni konzultovat specifické problémy účastníků."
Mgr. Ilona Kočvarová, Ph.D. Univerzita Tomáše Bati
"Zúčastnila som sa trojdňového kurzu k analýze časových radov, ktorý organizuje spoločnosť ACREA CR v Prahe. Mojím cieľom bolo získanie praktických skúseností pri riešení analytických úloh, pri ktorých majú údaje charakter časových radov. S lektorom, pánom Bromom, som bola veľmi spokojná – jeho teroretické a praktické zručnosti ďaleko presahujú agendu kurzu. Absolvovanie kurzu odporúčam každému, kto si chce osvojiť túto problematiku do detailov."
Ing. Martina Chlebcová, PhD.Československá obchodná banka, a.s.
"Design výzkumu a jeho reprezentativita představují dle mé zkušenosti poměrně často opomíjené téma, alespoň v tuzemsku. O to cennější je, že přednášející přidávají k teoretickému výkladu i své praktické zkušenosti s realizací vlastních výzkumů. Zvláště výklad paní lektorky Mgr. Červové doprovázený aplikací v softwaru SPSS (vč. specializovaného modulu Complex Samples) ocení každý praktik, který stojí před úkolem zrealizovat solidní reprezentativní šetření. Konečně i ti, kteří již nějaké šetření provedli, přivítají postup, jak odvodit poststratifikační váhy."
Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.Masarykova univerzita

Ing. Martina Hovorková
Nadace Dobrý Anděl

PhDr. David Anthony Procházka, Ph.D., MBA, MSc
Vysoká škola ekonomická

Mgr. Jan Husák
Česká rada dětí a mládeže

Ing. Ota Zajíček
Ústav zemědělské ekonomiky a informací