ZÁKLADY POWER BI

Termín:
 • 12. – 13. 3. 2024
 • (9:00 - 16:30 hodin)
Forma:
 • prezenční: Krakovská 7, Praha 1
 • online: aplikace MS Teams
Cena:10 700 Kč / 430 € + 21% DPH
Úroveň:základní
Jazyk:slovenský
Počet dnů:
 • 2 dny
 • (16 výukových hodin)

ÚVOD

Power BI je jeden z nejrozšířenějších nástrojů pro analýzu a vizualizaci dat, tvorbu interaktivních reportů a jejich publikování online. Úvodní kurz „Základy Power BI“ je zaměřen na pochopení základních vlastností softwaru Power BI Desktop, kde se naučíte, jak software funguje a jak ho efektivně využívat. Kurz se bude věnovat možnostem importu a následné úpravy dat, tvorbě zajímavých reportů a také jejich sdílení se spolupracovníky.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základní funkcionalitou softwaru Power BI Desktop, způsobem práce v Power BI, a to od načítaní dat z různých formátů a jejich přípravu, přes tvorbu datového modelu, až po výstupy ve formě přehledných reportů včetně možností jejich sdílení s jinými uživateli v cloudu.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen pro každého, kdo se chce seznámit se softwarem Power BI Desktop, kdo chce umět data zpracovávat a vizualizovat je tak, aby poskytovala co nejpřehlednější informace pro ty, kteří je využívají.

PŘEDPOKLADY

Kurz předpokládá schopnost základního ovládání PC.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Získání základních uživatelských znalostí softwaru Power BI Desktop. Schopnost samostatně zpracovávat data z různých zdrojů, upravovat je, doplňovat je o vlastní výpočty a vytvářet datové modely. Získání jistoty při tvorbě a formátování reportů a jejich sdílení.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výuka základů Power BI je postavená na praktických příkladech, na kterých si účastníci procvičí krok za krokem veškerou funkcionalitu tak, aby uměli data načítat a upravit, vytvořit datový model, následně data vizualizovat a také své vlastní sestavy publikovat a sdílet.

PROGRAM KURZU

 • základní informace o self service reportovacím nástroji Power BI Desktop
 • možnosti načítání dat
 • příprava dat pro reporty
 • tvorba datového modelu
 • vizuály a další objekty
 • sestavy a interakce mezi vizuály
 • publikování a sdílení sestav

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření
a zkušeností dané skupiny účastníků.