STANOVENÍ VELIKOSTI VÝZKUMNÉHO SOUBORU

Termín:
 • 27. 5. 2024
 • (9:00 - 16:30 hodin)
Forma:
 • prezenční: Krakovská 7, Praha 1
 • online: aplikace MS Teams
Cena:6 800 Kč / 270 € + 21% DPH
Úroveň:středně pokročilý
Jazyk:český
Počet dnů:
 • 1 den
 • (8 výukových hodin)

ÚVOD

V současnosti se klade v mnoha disciplínách (např. medicíně, psychologii, pedagogice) velký důraz na správné stanovení velikosti výběrových souborů. Existují jednodušší nepřesné postupy, ale také postupy sofistikované, založené na statistické teorii. Pro publikaci v prestižních časopisech je dnes nezbytností používat právě sofistikované postupy a bez jejich použití je v zásadě publikace nemožná.

Kurz seznámí účastníky s postupy, které lze uplatnit při plánování velikosti výběrů. Na počátku budou vymezeny základní pojmy z teorie výběrových šetření a poté rozebrány základní možnosti výběrových souborů (zejména odlišeny náhodné a nenáhodné). Dále budou představeny základní možnosti pro stanovení velikosti výběrového souboru, od nejjednodušších (vypočtených na základě předpokládané variability proměnné) až po komplikovanější založené na koncepci síly testu a intervalu spolehlivosti.

Výpočet velikosti výběrového souboru pro jednotlivé statistické techniky dle síly testu bude představen v programech IBM SPSS Statistics a G*Power (testy zaměřené na proporce, t-testy, analýza rozptylu, kontingenční tabulky, korelační analýza, lineární regresní analýza). Postupy založené na požadované šířce intervalu spolehlivosti budou demonstrovány na t-testech ve volně šiřitelném doplňku MS Excel ESCI.

V závěru bude pozornost věnována složitějším statistickým technikám (zejména faktorové analýze) a budou popsány postupy pro stanovení velikosti pro tyto techniky.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem kurzu je seznámit účastníky s postupy pro vybírání výzkumných jednotek a s postupy sloužícími k určení velikosti výběru. Výuka klade důraz jak na vysvětlení principů, tak i na praktickou aplikaci úloh.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen všem zájemcům z oblasti sociálních věd, medicíny, technických oborů, ekologie, biologie, marketingu, ekonometrie, kde mohou být tyto přístupy využity.

PŘEDPOKLADY

Kurz předpokládá schopnost základního ovládání PC a znalost základních statistických metod (popisná a konfirmační statistika, lineární regrese) na úrovni kurzů Základy statistiky pro analýzu dat případně Regresní analýza I.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Účastníci se seznámí s postupy pro výběr výzkumných jednotek a stanovení velikosti výběru s využitím programů IBM SPSS Statistics, G*Power a ESCI.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výuka postupů pro stanovení velikosti výběru.

PROGRAM KURZU

 • požadavek stanovení velikosti výběru jako součást požadavku na „Open Science“

 • základní designy pro možnost zobecňování
 • populace, cílová skupina, dostupná populace, výběr. Základní výběrové postupy, náhodné a nenáhodné vybírání.

 • logika statistického testování, alfa, beta a síla testu. Intervaly spolehlivosti a jejich aplikace.
 • přehled postupů pro stanovení velikosti výběru

 • jednoduché postupy, praktické ukázky

 • postupy založené na síle testu

 • postupy založené na požadované velikosti intervalu spolehlivosti

 • postupy pro složitější statistické techniky, přehled software

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření
a zkušeností dané skupiny účastníků.

JAK HODNOTÍ KURZ ÚČASTNÍCI?

"Kurz bol pre mna velkym obohatenim. Naucil som sa nove poznatky a tiez som ziskal prakticke skusenosti s modulom SamplePower. Zvlast ocenujem velmi putavy vyklad PhDr. Ing. Petra Soukupa, Ph.D., ktory dokazal vysvetlit narocnu temu velmi zrozumitelnym a nazornym spôsobom s vyuzitim mnohych prikladov, ktore sme spolocne riesili."
Prof. MUDr. Martin Wawruch, Ph.D.Univerzita Komenského, Lekárska fakulta