VEČERNÍ ŠKOLA STATISTIKY

Termín:
 • 14. 3. – 23. 5. 2024
 • (18:00 – 19:00 hodin)
 • každý čtvrtek
Forma:
 • online: aplikace MS Teams
Cena:9 900 Kč / 400 € + 21% DPH
Úroveň:základní
Jazyk:slovenský
Rozsah:
 • 10 lekcí
 • (10 hodin)

ÚVOD

V rámci vzdělávacího programu se seznámíme s nejčastěji užívanými statistickými metodami. Kromě základního popisu zvolených metod se budeme věnovat také jejich aplikaci na reálných příkladech z praxe.

Po skončení Večerní školy statistiky můžete využít hodinovou bezplatnou konzultaci, v rámci které vám lektor může poradit vhodné metody pro vaše úlohy nebo doporučí další možnosti vzdělávání.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem programu je, aby jeho účastníci získali základní přehled o zvolených metodách a byli schopni je aplikovat ve své praxi.

KURZ JE URČEN

Program je určen pro každého, kdo si chce udělat základní přehled o nejpoužívanějších statistických metodách a zároveň se seznámit s prostředím programu IBM SPSS Statistics.

PŘEDPOKLADY

Program předpokládá schopnost základního ovládání PC.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Schopnost samostatně aplikovat základní statistické metody a umět interpretovat výsledky. Schopnost základní orientace v programu IBM SPSS Statistics.

PROGRAM KURZU

 • testování hypotéz
 • vybrané parametrické testy
 • ověřování normality dat
 • vybrané neparametrické testy
 • chí-kvadrát testy
 • korelační analýza
 • lineární regrese

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření
a zkušeností dané skupiny účastníků.