PANELOVÁ DATA

Termín:
 • bude upřesněn
 • (9:00 - 16:30 hodin)
Forma:
 • prezenční: Krakovská 7, Praha 1
 • online: aplikace MS Teams
Cena:11 800 Kč / 470 € + 21% DPH
Úroveň:pokročilý
Jazyk:český
Počet dnů:
 • 2 dny
 • (16 výukových hodin)

ÚVOD

Pokročilý statistický kurz ukazuje analýzu dat, kdy jsou analyzované případy uspořádány do skupin. Příkladem skupiny je školní třída a jednotlivé případy tvoří žáci ve třídě. V kurzu se pracuje s lineárními modely skupinových dat.  Jsou zde vysvětleny a odlišeny efekty na úrovni skupiny a na úrovni případů ve skupině. Příkladem skupinového efektu v modelu, kde se modelují výkony žáků, je kvalifikace třídního učitele nebo vybavení učebny. Efekt na úrovni případu ve skupině je například inteligence žáka nebo doba, kterou se věnuje učení.  Účastníci se seznámí s přístupy k odhadu efektů a s použitím konkrétních statistických algoritmů, včetně interpretace výsledků a ověření předpokladů pro použití algoritmů.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem kurzu je seznámit účastníky s analýzou panelových (skupinových) dat. Vysvětlit účastníkům rozdílné přístupy k analýze v rámci ekonometrie a statistky a poukázat na jejich výhody a nevýhody. Účastníci by měli být po absolvování kurzu pomocí metody řešit vlastní úlohy.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen pro každého, kdo chce získat informace o analýze panelových (skupinových) dat a utřídit si jednotlivé přístupy k této problematice.

PŘEDPOKLADY

Kurz předpokládá schopnost základního ovládání PC a základní znalost regresní analýzy.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Schopnost samostatně analyzovat panelová data a interpretovat výsledky analýzy.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výuka metod a přístupu k analýze případů uspořádaných do skupin.

PROGRAM KURZU

 • popis panelových dat
 • efekty uvažované při uspořádání do skupin
 • základní přístupy k analýze dat
 • modely s pevnými efekty
  • obecný lineární model (OLS)
  • zobecněné odhadovací rovnice (GEE)
 • modely s náhodnými efekty
  • smíšené modely (LME)
  • zobecněné smíšené modely (GLME)

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření
a zkušeností dané skupiny účastníků.