Stáhněte si skripty k softwaru IBM SPSS Statistics

DISKRIMINAČNÍ ANALÝZA

Ikona kurzy statistiky
Termín:14. 11. 2018
Místo:Praha
Cena:5 600 Kč / 200 € + DPH
Úroveň:středně pokročilý
Jazyk:čeština
Počet dnů:
  • 1 den
  • (8 výukových hodin)

ÚVOD

Diskriminační analýza je technika klasifikace případů do dvou nebo více skupin pomocí souboru číselných proměnných a z nich odvozených syntetických kritérií. Model poskytuje výstupy pro klasifikaci/rozhodování mezi třídami nominální proměnné, studium závislostí mezi proměnnými a pro komparační analýzu skupin.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem kurzu je poskytnout uživatelský přehled o aplikaci modelu diskriminační analýzy v úlohách klasifikace, měření závislostí a komparační analýzy.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen analytikům, pracovníkům marketingových oddělení, specialistům data miningu, výzkumným a vědeckým pracovníkům.

PŘEDPOKLADY

Předpokladem úspěšného absolvování kurzu je znalost základních pojmů statistiky a korelační analýzy. Zkušenosti s ovládáním statistických programů nejsou nutné.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Schopnost použít diskriminační model v praxi analýzy dat a schopnost interpretovat výsledky pro poznávací, rozhodovací i řídící záměry.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výuka postupuje od sestavení modelu jako odpovědi na tři základní otázky (rozhodování, vztahové vazby, komparace) k významu parametrů modelu, praktickému využití a interpretaci výsledků. Praktické příklady jsou ilustrovány výpočtem v programu IBM SPSS Statistics Base.

PROGRAM KURZU

  • model diskriminační analýzy pro dvě skupiny
  • tři role modelu: asociační, komparační a predikční (rozhodovací)
  • vstupy modelu
  • interpretace parametrů
  • rozhodování
  • závislosti a komparace
  • rozšíření modelu na více skupin
LEKTOR

INFORMACE

Kalendář kurzů

ke stažení v PDF

Organizační informace

k realizaci kurzu v Praze

FAQ

Nejčastější otázky

POUŽÍVANÝ SOFTWARE

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření a zkušeností dané skupiny účastníků.