ÚVOD DO PYTHONU

Termín:
 • 3. - 17. 10. 2024
 • (9:00 - 12:30 hodin)
Forma:
 • prezenční: Krakovská 7, Praha 1
 • online: aplikace MS Teams
Cena:9 600 Kč / 390 € + 21% DPH
Cena s videozáznamem:
 • 12 800 Kč / 510 € + 21% DPH
 • (dostupnost videozáznamu je 30 dní)
Úroveň:základní
Jazyk:český
Počet dnů:
 • 3 půldenní lekce
 • (12 výukových hodin)
 • každý čtvrtek dopoledne

CENOVĚ VÝHODNÝ BALÍČEK KURZŮ - 20% SLEVA

 • 36 500 Kč / 1 460 € + 21% DPH
 • 48 600 Kč / 1 940 € + 21% DPH s videozáznamem

ÚVOD

Programovací jazyk Python se vyznačuje svou jednoduchostí a přehledností. Jedná se vyšší programovací jazyk odstiňující programátora od řešení nepodstatných technických detailů. Python je plnohodnotným univerzálním programovacím jazykem. Je možné ho použít jak na sestavení krátkých skriptů doplňujících funkcionalitu hotových softwarů, tak na vytváření samostatných aplikací. Python je vybaven pestrou škálou knihoven určených pro řešení různorodých úloh. Soubor knihoven se neustále dynamicky rozšiřuje a aktualizuje.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

V posledních letech je Python hojně využíván pro vědecké výpočty a datovou vědu. Novinky v těchto oborech bývají jako první implementovány jako knihovny pro Python.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen pro ty, kdo chtějí začít s programováním v jazyce Python nebo pro ty, kdo se chtějí později věnovat knihovnám pro datové vědce.

PŘEDPOKLADY

Kurz předpokládá základní zkušenosti s prací na PC a algoritmické myšlení. Není třeba se předem seznamovat s jazykem Python či jeho knihovnami.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Během kurzu se účastníci naučí syntaxi jazyka Python. Budou umět napsat vlastní skript pro řešení středně obtížné úlohy. Ve svých programech budou schopni využívat knihovny. Naučí se i připravit si specifické prostředí pro vývoj a provoz programů sestávající se z potřebných knihoven.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

V kurzu převažuje praktické procvičování. Účastníci budou psát vlastní programy. Začneme jednoduchou sekvencí příkazů, přidáme podmínky a cykly, naučíme se psát vlastní funkce, a nakonec si ukážeme i objektově orientované programování.

PROGRAM KURZU

 • vstupy a výstupy

 • datové typy, operátory, seznamy, slovníky

 • sekvence, podmínky, cykly

 • funkce a procedury

 • knihovny a moduly

 • zachycení a zpracování výjimek

 • objektově orientované programování

 • konfigurace prostředí

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření
a zkušeností dané skupiny účastníků.