IBM SPSS STATISTICS BASE:
Základy modulu

Termín:
 • bude upřesněn
 • (9:00 - 16:30 hodin)
Forma:
 • prezenční: Krakovská 7, Praha 1
 • online: aplikace MS Teams
Cena:13 200 Kč / 530 € + 21% DPH
Cena s videozáznamem:
 • 17 600 Kč / 700 € + 21% DPH
 • (dostupnost videozáznamu je 30 dní)
Úroveň:základní
Jazyk:slovenský
Počet dnů:
 • 3 dny
 • (24 výukových hodin)

ÚVOD

Modul IBM SPSS Statistics Base je základem celého systému IBM SPSS Statistics. V úvodním softwarovém kurzu se zaměříme na způsob ovládání programu, práci s datovou maticí, vytváření jednoduchých tabelací, přehledů a grafů a na editace výstupů. Účastníci se seznámí s možnostmi řízení programu a užíváním nabídek, osvojí si způsob práce a nejdůležitější dovednosti nutné pro jeho ovládání.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem kurzu je připravit začínající uživatele IBM SPSS Statistics na práci s tímto programem tak, aby získali základní uživatelské dovednosti nutné pro zpracovávání jednoduchých statistických analýz.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen všem novým uživatelům IBM SPSS Statistics, kteří začínají pracovat s tímto programem, chtějí se seznámit se způsobem jeho ovládání a získat základní uživatelské dovednosti pro jednoduchou analýzu dat.

PŘEDPOKLADY

Kurz předpokládá schopnost základního ovládání PC.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Účastníci se naučí využívat modul IBM SPSS Statistics Base pro základní zpracování dat – od přípravy datového souboru až po jednoduchou tabelační a grafickou analýzu.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výuka ovládání programu se zaměřením na modul IBM SPSS Statistics Base. Témata jsou demonstrována na praktických příkladech, účastníci si průběžně vše zkouší na vlastních počítačích.

PROGRAM KURZU

 • datový soubor: definice, proměnné, případy, otevírání a ukládání souboru
 • jednoduché tabelace a přehledy
  • tabulka četností a sloupcový graf
  • popisné statistiky, boxplot a histogram
 • četnosti a statistiky v podskupinách (druhý a vyšší stupeň třídění)
  • komparační a asociační tabulky
  • tabulky průměrů v podskupinách
  • datové krychle - OLAP
 • editor výstupů
  • pivotování, šablony, editace polí tabulky, jednoduché grafy
 • transformace dat
 • úpravy souborů
  • třídění případů
  • výběry podsouborů a štěpení souboru pro paralelní výpočty
  • spojování souborů a agregace
 • sumarizace a výpisy dat
 • ukázka automatizace výpočtu
 • práce s vynechávanými daty
 • nápověda a pomoc v různých etapách práce

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření a zkušeností dané skupiny účastníků.