ANALÝZA A PREDIKCE ČASOVÝCH ŘAD V JAZYCE R

Termín:
 • bude upřesněn
 • (9:00 - 16:30 hodin)
Forma:
 • prezenční: Krakovská 7, Praha 1
 • online: aplikace MS Teams
Cena:15 400 Kč / 620 € + 21% DPH
Cena s videozáznamem:
 • 20 500 Kč / 820 € + 21% DPH
 • (dostupnost videozáznamu je 30 dní)
Úroveň:středně pokročilý
Jazyk:český
Počet dnů:
 • 3 dny
 • (24 výukových hodin)

ÚVOD

Kurz obsahuje dnes nejpoužívanější metody pro analýzu časových řad a tvorbu předpovědí. Předmětem jsou základní popisné metody pro časové řady, jednoduchá regresní analýza, exponenciální vyrovnávání a metody ARIMA.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem kurzu je seznámit účastníky s metodami pro analýzu řad a ukázat jim praktické použití metod na konkrétních datech. Důraz je kladen na řešení problémů, které se v analýze často vyskytují, a na nalezení prakticky použitelné předpovědi.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen pro každého, kdo chce získat informace o metodách pro analýzu časových řad a umět je správně aplikovat pomocí jazyka R.

PŘEDPOKLADY

Kurz předpokládá schopnost základního ovládání PC a základní znalost jazyka R.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Schopnost samostatně aplikovat procedury pro analýzu časových řad v jazyce R a získat předpovědi. Získaní základních uživatelských znalostí v programu R Studio pro aplikaci vybraných statistických metod.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výuka základních postupů a metod analýzy časových řad za podpory programovacího jazyka R.

PROGRAM KURZU

 • základní práce s knihovnou pro analýzu časových řad (forecast)

 • průzkum časové řady a identifikace problémů

 • základní pojmy časových řad

 • klouzavé průměry a sezónní dekompozice

 • regresní analýza časových řad

 • exponenciální vyrovnávání

 • ARIMA modely

 • ARIMA modely s vysvětlujícími řadami

 • spektrální analýza

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření
a zkušeností dané skupiny účastníků.