IBM SPSS STATISTICS BASE: 
Python pro tvorbu skriptů

Termín:dle dohody
Forma:online: aplikace MS Teams
Cena:8 840 Kč / 320 € + DPH
Úroveň:středně pokročilý
Počet dnů:
  • 1 den
  • (8 výukových hodin)

ÚVOD

Python je plnohodnotný volně dostupný programovací jazyk využívaný v řadě aplikací. IBM umožňuje propojení mezi statistickým programem IBM SPSS Statistics a jazykem Python a dodává potřebný integrační můstek. Python lze v IBM SPSS Statistics použít jak k provádění vlastních výpočtů, tak i k automatizaci rutinních úkonů s výstupními tabulkami. 

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem kurzu je zvládnutí jazyka Python a možností jeho využití pro programování skriptů v IBM SPSS Statistics. Důraz je kladen na práci s výstupovými objekty IBM SPSS Statistics a na použití skriptů pro automatizaci rutinních úkonů, např. úpravu tabulek.

KURZ JE URČEN

Účastníkům kurzu IBM SPSS Statistics Base: Makra, kteří chtějí jít v automatizaci ještě dál. Uživatelům IBM SPSS Statistics, kteří potřebují zefektivnit práci se softwarem odbouráním rutinních úkonů. Uživatelům IBM SPSS Statistics, jejichž úlohou je automatizace zpracování dat nebo obohacování systému o nové funkce.

PŘEDPOKLADY

Kurz předpokládá zkušenosti se zpracováním dat v IBM SPSS Statistics Base na úrovni absolventa kurzu IBM SPSS Statistics Base: Základy modulu. Nepředpokládá se znalost programovacího jazyka Python, zkušenost s jinými programovacími jazyky je výhodou.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Účastník kurzu se naučí, jak pomocí jazyka Python ovládat IBM SPSS Statistics, a tím urychlit a zefektivnit zpracování dat.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Systematická výuka základů jazyka Python a objektů pro práci s IBM SPSS Statistics postavená na připravených krátkých programech a doprovázená samostatnými cvičeními. Důraz je kladen na osobní zkušenost se psaním programů s interaktivní pomocí lektora.

PROGRAM KURZU

  • základy programovacího jazyka Python
  • práce s datovou maticí IBM SPSS Statistics pomocí programů
  • tvorba vlastních pivotních tabulek
  • práce s výstupními objekty IBM SPSS Statistics pomocí skriptů
  • editace pivotní tabulky pomocí skriptů
  • tvorba vlastních dialogů pro řízení skriptů

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření
a zkušeností dané skupiny účastníků.