Mgr. Ing. Milan Machalec

lektor, analytik a odborný konzultant

photo Milan Machalec

Na Masarykově univerzitě v Brně absolvoval obor Matematika-ekonomie na Přírodovědecké fakultě a obor Matematické a statistické metody v ekonomii na Ekonomicko-správní fakultě.

Svou profesní kariéru začal nejdříve jako analytik, konzultant a lektor v ACREA CR v Praze. Po roční stáži se přesunul na Slovensko, kde pokrývá nyní také oblast technické a obchodní podpory.

Má bohaté zkušenosti v oblasti statistických a dataminingových analýz. V nemalé míře své odborné zkušenosti využívá i v lektorské činnosti. Aktuálně se specializuje na analytickou/odbornou konzultační činnost a řešení významných dataminingových projektů pro velké společnosti včetně automatizace analytických procesů. Mezi jeho silné stránky patří kreativní a pozitivní myšlení, vytrvalost a dotáhnutí věcí do konce.

Projekty:

 • Validace PD a LGD modelů pro tvorbu opravných položek podle IFRS 9 pro retailové klienty (PSS, 2019 - doposud)
  Každoroční validace PD a LGD modelů splňujících požadavky standardu IFRS 9, které se následně používají pro výpočet očekávané úvěrové ztráty.
 • DEUS+ (PSS, 2018 - 2019)
  Komplexní projekt úvěrového průvodce pro obchodní zástupce PSS, kteří za pomoci aplikace zadávají parametry od jednotlivých účastníků v žádosti o úvěr. Před samotným odesláním žádosti na centrálu je na pozadí za pomoci softwaru IBM SPSS Modeler a IBM SPSS Collaboration and Deployment Services vyhodnocovaných několik stovek expertních kontrol s různou závažností, které musí být splněny, aby mohla být žádost odeslána na centrálu. V případě nesplnění kontroly pro danou žádost jsou hlášení o nesplnění kontrol zobrazené obchodnímu zástupci na obrazovce aplikace. Jedním z hlavních cílů projektu je minimalizace neúplnosti a chybovosti žádostí o úvěr, které se dostanou na centrálu.
 • Cross-sell modely (Orange Slovensko, 2017)
  Tvorba modelů pro nákup mobilního nebo fixního (optického) internetu zákazníky s hlasovou službou.
 • Tvorba opravných položek podle IFRS 9 pro retailové klienty (PSS, 2016 - 2018)
  Cílem bylo vytvořit PD a LGD modely splňující požadavky standardu IFRS 9, které se následně používají pro výpočet očekávané úvěrové ztráty.
 • Churn model (Orange Slovensko, 2016)
  Validace modelu odcházejících zákazníků (postpaid) ke konkurenci a zlepšení jeho kvality.

 • Procedura Column Proportions (2muse, 2016)
  Vytvoření procedury Column Proportions do softwaru IBM SPSS Statistics s vlastním dialogovým oknem, helpem, syntaxí a dokumentací. Procedura slouží k tvorbě tabulky s výsledky testu sloupcových proporcí pro proměnné typu single response a multiple response včetně testu vůči položce Total.

 • Tvorba skriptů (NÚCEM, 2015)
  Cílem bylo prověřit a vytvořit skripty určené pro zpracování a analýzu dat z celostátního testování žáků a pro zefektivnění tvorby výsledkových listin.

 • Analýza příčiny sterility pacientek a vlivu na těhotenství (ÚPMD, 2013)
  Projekt byl zaměřený na statistickou analýzu žen, které nemohly otěhotnět.

 • Přepis rozhodovacích podmínek, DRG (NRC, 2013)
  Projekt byl zaměřený na přepis existujících podmínek klasifikace případů hospitalizací do skupin v prostření IBM SPSS Modeler.

 • Přeceňování nemovitostí a monitoring cen (PSS, 2013 - doposud)
  Dataminingový projekt zaměřený na modelování hodnoty bankou založených nemovitostí a jejich monitorování.

Certifikace:

 • IBM Certified Specialist SPSS Modeler Professional v3
 • IBM Certified Specialist SPSS Statistics Level 1 v2
 • IBM Software Support Provider Delivering First Level Support
 • IBM SPSS Modeler Gold
 • IBM SPSS Predictive Analytics Enterprise V3.x
 • IBM SPSS Collaboration and Deployment Services V8.x Essentials
 • IBM Machine Learning Essentials
 • IBM SPSS Modeler V18.0.x Essentials
 • IBM SPSS V3.x Analytic Server
 • IBM SPSS Statistics V3.x Essentials

Publikace: