Stáhněte si skripty k softwaru IBM SPSS Statistics

IBM SPSS MODELER:
Příprava dat pro modelování

Ikona kurzy softwaru IBM SPSS
Termín:15. - 17. 4. 2019
Místo:Praha
Cena:
  • 15 400 Kč / 560 €
  • + 21% DPH
Úroveň:základní
Jazyk:čeština
Počet dnů:
  • 3 dny
  • (24 výukových hodin)

ÚVOD

Příprava dat je nutnou podmínkou jakékoli následné analýzy. Chybná nebo nekvalitní příprava má za následek chybné závěry či nevhodné modely. V dataminingové metodologii CRISP-DM je přípravě dat věnována jedna fáze, kterou uživatelé hodnotí jako časově nejnáročnější. V praxi neexistují data, která by nevyžadovala žádné úpravy před analýzou a modelováním. Typické operace ve fázi přípravy dat zahrnují slučování zdrojů, agregování, restrukturalizaci, prosté i sekvenční odvozování atributů, formátování, výběry, doplňování vynechaných hodnot či hledání duplicit. Ačkoli lze mnohé operace zapsat v SQL nebo nějakém programovacím jazyce, tento přístup je časově náročný, nepřehledný a odvádí pozornost dataminera od cíle projektu.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem kurzu je naučit účastníky připravovat si data pomocí vizuálního programování v prostředí IBM SPSS Modeler. Naučí se pracovat s procesními uzly tohoto softwaru, osvojí si i speciální manipulační funkce jazyka CLEM. Společně s přípravou dat se budeme věnovat i jejich vizualizaci, neboť interaktivní grafika IBM SPSS Modeler umožňuje generovat mnoho datových manipulací ad hoc přímo z grafů.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen pro analytiky, dataminery a datové specialisty, kteří budou pro svou práci používat nebo používají software IBM SPSS Modeler.

PŘEDPOKLADY

Pro úspěšné absolvování kurzu postačí uživatelská znalost práce na počítači, ovládat software IBM SPSS Modeler se účastníci naučí na kurzu.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Účastníci budou umět používat uzly datových manipulací v softwaru IBM SPSS Modeler. Naučí se připojit na datové zdroje, analyzovat kvalitu dat, sloučit zdroje do modelovací matice a data upravit tak, aby poskytovala kvalitní vstup pro modelovací metody.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Kurz probíhá v softwaru IBM SPSS Modeler. Systematicky jsou probírány datové manipulace, které tento software nabízí.

PROGRAM KURZU

  • datové formáty a přístup k datům, ODBC
  • vizuální programování
  • uzly IBM SPSS Modeler pro práci se záznamy (Record Operations)
  • uzly IBM SPSS Modeler pro práci s proměnnými (Field Operations)
  • zápis manipulačních formulí v jazyce CLEM
  • datový audit a interaktivní výstupy IBM SPSS Modeler
LEKTOR
Libor Šlik

Ing. Libor Šlik

vedoucí analytického oddělení, lektor, analytik a konzultant

Profil lektora →
Patrik Vidlář

Bc. Patrik Vidlář

lektor, analytik a odborný konzultant

Více informací →

INFORMACE

Kalendář kurzů

ke stažení v PDF

Organizační informace

k realizaci kurzu v Praze

FAQ

Nejčastější otázky

POUŽÍVANÝ SOFTWARE

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření a zkušeností dané skupiny účastníků.