Stáhněte si skripty k softwaru IBM SPSS Statistics

IBM SPSS MODELER:
Práce s dataminingovými modely

Ikona kurzy softwaru IBM SPSS
Termín:21. - 22. 1. 2019
Místo:Praha
Cena:11 800 Kč / 430 € + DPH
Úroveň:základní
Jazyk:čeština
Počet dnů:
  • 2 dny
  • (16 výukových hodin)

ÚVOD

Data mining je často popisován jako získávání užitečné netriviální informace z dostupných dat. Takové definice se zaměřují především na fázi modelování, kdy různorodé modelovací algoritmy extrahují z dat obecné vzory chování, které mohou být následně použity k predikci. Ačkoli škála modelovacích postupů je stále pestřejší, zacházení s modely se dá do značné míry standardizovat. Vlastní modelovací fáze, jedna ze šesti definovaných metodologií CRISP-DM, spočívá v hledání nejvhodnějšího modelu pro danou úlohu a data. Vhodnost modelu se posuzuje z různých úhlů pohledu, jako jsou interpretovatelnost, přesnost, rychlost, přenositelnost. V současné době se dá modelování do značné míry automatizovat. Obzvláště při hledání skupin modelů s cílem zvýšit predikční přesnost se můžeme setkat s mnoha heuristickými postupy, které samočinně učí a kombinují dílčí modely.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem kurzu je naučit účastníky pracovat s modelovacími a evaluačními uzly softwaru IBM SPSS Modeler. Na kurzu se budeme věnovat jak postupnému vytváření jednoduchého modelu, tak i automatizovaným postupům a kombinování modelů.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen pro analytiky, dataminery a datové specialisty, kteří budou pro svou práci používat nebo používají software IBM SPSS Modeler.

PŘEDPOKLADY

Pro úspěšné absolvování kurzu postačí uživatelská znalost práce na počítači, ovládání IBM SPSS Modeler se účastníci naučí na kurzu.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Účastníci se naučí nad připravenými daty vybudovat v prostředí IBM SPSS Modeler dataminingový model, odhadnout jeho kvalitu a navrhnout, jak by se měl provozovat v praxi.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Kurz je vyučován v softwaru IBM SPSS Modeler a věnuje se práci s modelovacími uzly tohoto softwaru.

PROGRAM KURZU

  • modelovací matice, štěpení, balancování, role proměnných
  • typologie dataminingových modelů
  • práce s modelovacími uzly IBM SPSS Modeler
  • práce s modely v IBM SPSS Modeler
  • práce s evaluačními uzly IBM SPSS Modeler
  • možnosti automatizace a kombinování modelů
  • provoz modelů v softwarech IBM SPSS a jejich export
LEKTOR
Ondřej Brom

Ing. Ondřej Brom

lektor, analytik a odborný konzultant

Profil lektora →
Libor Šlik

Ing. Libor Šlik

vedoucí analytického oddělení, lektor, analytik a konzultant

Profil lektora →
Patrik Vidlář

Bc. Patrik Vidlář

lektor, analytik a odborný konzultant

Profil lektora →

INFORMACE

Kalendář kurzů

ke stažení v PDF

Organizační informace

k realizaci kurzu v Praze

FAQ

Nejčastější otázky

POUŽÍVANÝ SOFTWARE

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření a zkušeností dané skupiny účastníků.