fbpx

IBM SPSS MODELER:

Práce s dataminingovými modely

Ikona kurzy softwaru IBM SPSS
Termín:
 • 15. - 16. 12. 2020
 • (9:00 - 16:30 hodin)
Místo:Krakovská 7, Praha 1
Cena:
 • 11 800 Kč / 430 €
 • + 21% DPH
Úroveň:základní
Jazyk:čeština
Počet dnů:
 • 2 dny
 • (16 výukových hodin)

ÚVOD

Program IBM SPSS Modeler (PS CLEMENTINE) je komplexní dataminingový nástroj, který pokrývá celý dataminingový proces od přípravy dat až po aplikaci modelů do praxe. V tomto kurzu se zaměříme především na nástroje určené pro modelování. Modelování je ústředním bodem datamingového projektu. Využívá širokou škálu algoritmů, které extrahují z dat obecné vzory chování a následně je užívají pro predikci. Ačkoliv je škála modelovacích postupů stále pestřejší, práce s modely se dá do značné míry standardizovat. V dataminingové metodologii CRISP-DM je modelování věnována jedna ze šesti fází, jejímž cílem je nalézt nejvhodnější model pro danou úlohu a data. Vhodnost modelu se posuzuje na základě různých kritérií jako například interpretovatelnost, přesnost, rychlost nebo přenositelnost. V současné době lze modelování do značné míry automatizovat. Obzvláště při hledání skupin modelů s cílem zvýšit predikční přesnost, se můžeme setkat s mnoha heuristickými postupy, které se samočinně učí a kombinují dílčí modely.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem kurzu je naučit účastníky pracovat s modelovacími a evaluačními uzly softwaru IBM SPSS Modeler (PS CLEMENTINE). Na kurzu se budeme věnovat jak postupnému vytváření jednoduchého modelu, tak i automatizovaným postupům a kombinování modelů.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen pro analytiky, dataminery a datové specialisty, kteří budou pro svou práci používat nebo používají software IBM SPSS Modeler (PS CLEMENTINE).

PŘEDPOKLADY

Pro úspěšné absolvování kurzu postačí uživatelská znalost práce na počítači, ovládání softwaru IBM SPSS Modeler (PS CLEMENTINE) se účastníci naučí během kurzu.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Účastníci získají schopnost vybudovat dataminingový model nad připravenými daty v prostředí IBM SPSS Modeler (PS CLEMENTINE), odhadnout jeho kvalitu a navrhnout, jak by se měl provozovat v praxi.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výuka probíhá na softwaru IBM SPSS Modeler (PS CLEMENTINE) a zaměřuje se na práci s modelovacími uzly. Vše se demonstruje a procvičuje na praktických příkladech v tomto programu.

PROGRAM KURZU

 • modelovací matice, štěpení, balancování, role proměnných
 • typologie dataminingových modelů
 • práce s modelovacími uzly IBM SPSS Modeler
 • práce s modely v IBM SPSS Modeler
 • práce s evaluačními uzly IBM SPSS Modeler
 • možnosti automatizace a kombinování modelů
 • provoz modelů v softwarech IBM SPSS a jejich export
LEKTOR
photo Ondřej Háva

Mgr. Ondřej Háva, Ph.D.

lektor, analytik a odborný konzultant

Profil lektora →
foto Ing. Ondřej Brom

Ing. Ondřej Brom

lektor, analytik a odborný konzultant

Profil lektora →

INFORMACE

Kalendář kurzů

ke stažení v PDF

Organizační informace

k realizaci kurzu

FAQ

Nejčastější otázky

POUŽÍVANÝ SOFTWARE

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření a zkušeností dané skupiny účastníků.