DATOVÁ VĚDA
- dolování znalostí z DTB

Termín:
 • bude upřesněn
 • (9:00 - 16:30 hodin)
Forma:
 • prezenční: Krakovská 7, Praha 1
 • online: aplikace MS Teams
Cena:15 400 Kč / 620 € + 21% DPH
Úroveň:základní
Jazyk:český
Počet dnů:
 • 3 dny
 • (24 výukových hodin)

ÚVOD

Dataminingové postupy nabízejí vytěžení důležitých vzorů chování z elektronických dat za účelem jejich využití pro optimální rozhodování. Ačkoli je paleta dataminingových úloh velmi pestrá, celý proces lze zobecnit díky standardní dataminingové metodologii CRISP-DM. Kurz provede účastníky jednotlivými fázemi této metodologie a představí standardní dataminingové úlohy.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem kurzu je představit účastníkům základní úlohy a postupy data miningu a naučit je navrhovat predikční postupy. Účastníci se seznámí s dílčími procedurami používanými v jednotlivých fázích projektu a naučí se tyto procedury spojovat do smysluplného řešení. Výuka je koncipována obecně a jejím cílem není naučit konkrétní software, nicméně vzhledem ke složitosti algoritmů je kurz vyučován za pomoci softwaru IBM SPSS Modeler (PS CLEMENTINE).

KURZ JE URČEN

Kurz je určen analytikům, řešitelům dataminingových projektů, pracovníkům marketingu, IT specialistům i všem ostatním, kteří se chtějí seznámit s praktickou aplikací dataminingových metod a postupů.

PŘEDPOKLADY

Základní statistické znalosti a zkušenosti z analýzy dat a běžná schopnost ovládání počítačů. Uživatelská znalost softwaru IBM SPSS Modeler (PS CLEMENTINE) se nepředpokládá.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Účastníci se naučí připravit si data, vybudovat predikční model a nasadit optimalizované dataminingové řešení do praxe.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Kurz je vyučován za podpory softwaru IBM SPSS Modeler (PS CLEMENTINE). Výuka je členěna dle metodologie CRISP-DM. Všechny probírané postupy jsou procvičovány na konkrétních datech a úlohách.

PROGRAM KURZU

 • dataminingové úlohy a metodologie CRISP-DM
 • vizualizace procesu dolování informace z dat
 • datový audit a příprava dat
 • modelování a evaluace řešení
 • principy vybraných modelovacích metod
 • uvedení řešení do praxe

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření
a zkušeností dané skupiny účastníků.

JAK HODNOTÍ KURZ ÚČASTNÍCI?

"Na kurz jsem se přihlásila se záměrem rozšířit své znalosti o možnostech data miningu především z komplexnějšího pohledu a také s „osobním“ záměrem nedívat se na data pouze z reportingového hlediska, ale také způsobem, jak data využít k jiným účelům – jiný pohled na zkoumaná data, popř. modelování budoucího vývoje. Tato očekávání pro mě byla nadmíru splněna, lektor vysvětloval vše srozumitelně a přehledně."
Ing. Denisa NěmcováRaiffeisen stavební spořitelna a.s.
"Třídenního kurzu „Data mining – dolování znalostí z databází“ jsem se zúčastnila v očekávání prezentace a řešení reálných úloh, spadajících do oblasti sestavování modelů z dat a toto očekávání kurz také splnil. Na řadě ukázek reálných úloh bylo možné sledovat logiku řešení úlohy, která vycházela od počáteční myšlenky obchodního záměru, přes volbu a přípravu vhodných dat, transformaci, analýzu dat, validaci výsledků, až po praktické uplatnění závěrů analýzy."
Doc. RNDr. Hana Skalská, CSc.Univerzita Hradec Králové
0
účastníků kurzu
0
,29
hodnocení kurzu
0
,2 osob z 5
uplatní poznatky v praxi