fbpx

doc. RNDr. Jan Řehák

ředitel a jednatel společnosti ACREA CR

photo Jan Řehák

Absolvent Karlovy Univerzity v Praze (Matematicko-fyzikální fakulta, katedra geometrie, 1962 (Mgr.), katedra statistiky a pravděpodobnosti, 1969 (RNDr.), absolvent University of Michigan, Ann Arbor, 1969 (M.S.), habilitován jako docent sociologie na Fakultě sociálních věd UK. (1991)

Studoval v programu Survey Sampling for Foreign Statisticians v Institute of Social Research, Ann Arbor v letech 1968–1969 a získal osvědčení odborníka pro UN a UAS.

Pracoval v aplikovaném výzkumu: 1964–1965 – ORGATEX, výzkumný ústav pro bavlnářský průmysl.

Od roku 1965 do 1999 byl zaměstnán v Akademii věd ČR: 1965 – 1970 v Sociolo­gickém ústavu, 1970 –1986 v Ústavu pro filozofii a sociologii, 1986 – 1988 v Geografickém ústavu, 1988–1991 v Ústavu ekonomických a sociologických výzkumů, v roce 1991 se vrátil do znovu založeného Sociologického ústavu.

Vysokoškolský pedagog: 1969–1971 na Fakultě sociálních věd UK Praha, 1971–1978 na Filozofické fakultě UK Praha, od roku 1990 do 1997 na znovu založené Fakultě sociálních věd UK Praha a od roku 1993 do 1997 současně také na VŠE Praha. Po celou dobu své praxe organizoval množství kurzů a seminářů pro Sociologickou společnost.

V roce 1995 se stal zakládajícím členem prestižní Jacob International Society for Collaborative Studies, byl členem různých vědeckých společností a výborů.

Je spoluautorem a spolueditorem několika knih: Analýza kategorizovaných dat v sociologii (Academia, 1986), Automation and Industrial Workers (2 volumes, Pergamon Press, 1986), Matematika v sociologii (SNPL, 1984), Základy SPSS (Carolina, 1993), a mnoha vědeckých publikací o sociálním výzkumu, analýze dat, statistických metodách a sociologických úlohách.

Autor originálních metod analýzy dat: LINDA (metoda pro vytváření percepčních, korespondenčních, konkurenčních map), D-model (analýza geograficky určených a obecně vztažených jevů), různé praktické koeficienty asociace, seskupování kontingenční tabulky, modifikace a rozvinutí metody znaménkových schemat.

V roce 1992 založil společně s Irenou Bártovou společnost SC&C spol. s r.o., je koordinátorem výzkumných projektů a jednatelem společnosti, je častým lektorem kurzů.

V roce 1998 založil společně s Irenou Bártovou společnost SPSS CR, spol. s r.o. (nyní ACREA CR), která byla výhradním distributorem softwaru SPSS (společnosti SPSS Inc.) a nyní je certifikovaným distributorem IBM SPSS a poskytuje komplexní analytické a výukové služby.