fbpx

Stáhněte si skripty k softwaru IBM SPSS Statistics

REPORTOVÁNÍ A VIZUALIZACE STATISTICKÝCH DAT

Ikona kurzy statistiky
Termín:bude upřesněn
Místo:Praha
Cena:
  • 10 700 Kč / 388 €
  • + 21% DPH
Úroveň:základní
Jazyk:čeština
Počet dnů:
  • 2 dny
  • (16 výukových hodin)

ÚVOD

Statistické reportování patří mezi základní úkoly mnoha analytiků. Naučte se, jak správně vytvářet statistické tabulky, grafy a zprávy tak, aby byly přehledné a srozumitelným způsobem vyjadřovaly podstatnou informaci.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními principy statistického reportování se zaměřením na tabulkovou a grafickou analýzu. Projdeme si nejčastěji užívané typy tabulek a grafů a naučíme se rozeznat, ve kterých případech je použít. Ukážeme si různé způsoby, jak vizuálně usnadnit čtení informace. Shrneme základní pravidla a doporučení pro vytváření statických tabulek, grafů i zpráv. Vše si ukážeme na praktických příkladech v IBM SPSS Statistics.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen všem, kteří chtějí překonat základní možnosti, které nabízejí tabulkové kalkulátory (např. MS Excel) a dozvědět se srozumitelnou formou něco více o tom, jak vytvářet jednoduché tabulky a grafy; potřebují, aby jejich tabulky a grafy byly přehledné a srozumitelně sdělovaly podstatnou informaci; dostávají již hotové tabulky a grafy, potřebují se naučit statistické zprávy číst a orientovat se v nich, rozeznat dobrou zprávu od špatné a získat nad touto činností potřebný nadhled.

PŘEDPOKLADY

Kurz předpokládá schopnost základního ovládání PC.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Účastníci se naučí správně používat základní typy statistických tabulek a grafů a upravit je tak, aby byly přehledné a srozumitelné. Seznámí se s pravidly a doporučeními pro vytváření statistických zpráv.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výuka kombinuje teoretické seznámení se základními principy reportování a vizualizace statistických dat s množstvím praktických příkladů a cvičení s využitím softwaru IBM SPSS Statistics.

PROGRAM KURZU

  • seznámení se základními typy tabulek a grafů
  • tabelace a grafy distribucí (četnosti, procenta, průměry, sloupcový, koláčový a Paretův graf, histogram)
  • komparační tabulky a grafy (srovnání skupin, podrobněji tříděné tabulky a grafy)
  • speciální typy grafů (bodový graf, graf časových řad)
  • obecná pravidla pro tvorbu tabulek a grafů včetně příkladů a procvičování
  • pravidla pro psaní statistických zpráv
GARANT KURZU
Lubomíra Červová

Mgr. Lubomíra Červová

odborný koordinátor kurzů, lektor, analytik a konzultant

Profil lektora →

INFORMACE

Kalendář kurzů

ke stažení v PDF

Organizační informace

k realizaci kurzu v Praze

FAQ

Nejčastější otázky

POUŽÍVANÝ SOFTWARE

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření a zkušeností dané skupiny účastníků.