fbpx

LOGISTICKÁ REGRESE

Ikona kurzy statistiky
Termín:
 • 26. 11. 2019
Místo:Krakovská 7, Praha 1
Cena:
 • 5 600 Kč / 200 €
 • + 21% DPH
Úroveň:pokročilý
Jazyk:čeština
Počet dnů:
 • 1 den
 • (8 výukových hodin)

ÚVOD

Logistická regrese je predikčním modelem pro kategorizované veličiny. Nezávislé proměnné mohou být jak číselné, tak i kategorizované. Na základě nalezeného modelu lze provádět predikce pro neznámé případy včetně odhadu pravděpodobnosti výskytu jednotlivých cílových kategorií. Metoda se užívá v bankovnictví, medicíně, marketingu, ekonomii a v technických nebo přírodních vědách.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem kurzu je seznámit účastníky s metodou logistické regrese, jejími výhodami a nevýhodami. Důraz je kladen především na interpretaci vlastního modelu a jeho výstupů.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen analytikům výzkumným a vědeckým pracovníkům, kteří potřebují modelovat chování kategorizovaných proměnných.

PŘEDPOKLADY

Předpokladem úspěšného absolvování kurzu je znalost metod korelační a lineární regresní analýzy na úrovni kurzů Korelační analýzaRegresní analýza I.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Účastníci se naučí připravit data, vybudovat regresní model kategorické proměnné a interpretovat jeho výstupy.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Kurz je vyučován za podpory softwaru IBM SPSS Statistics. Důraz je kladen na praktické využití metody a interpretaci výstupů. Matematické aspekty modelu a algoritmů jsou zahrnuty pouze okrajově.

PROGRAM KURZU

 • model binární logistické regrese
 • předpoklady modelu
 • interpretace parametrů
 • kontrasty
 • evaluace modelu
 • model multinomické logistické regrese
LEKTOR
photo Lubomíra Červová

Mgr. Lubomíra Červová

odborný koordinátor kurzů, lektor, analytik a konzultant

Profil lektora →

INFORMACE

Kalendář kurzů

ke stažení v PDF

Organizační informace

k realizaci kurzu v Praze

FAQ

Nejčastější otázky

POUŽÍVANÝ SOFTWARE

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření a zkušeností dané skupiny účastníků.