Webinář ZDARMA: Praktická ukázka výuky – Power Query (11. 9. 2024 od 10 hodin).   PŘIHLASTE SE ZDE!

ANALÝZA SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ

Termín:
 • 3. - 5. 9. 2024
 • (9:00 - 16:30 hodin)
Forma:
 • prezenční: Krakovská 7, Praha 1
 • online: aplikace MS Teams
Cena:13 200 Kč / 530 € + 21% DPH
Cena s videozáznamem:
 • 17 600 Kč / 700 € + 21% DPH
 • (dostupnost videozáznamu je 30 dní)
Úroveň:základní
Jazyk:slovenský
Počet dnů:
 • 3 dny
 • (24 výukových hodin)

ÚVOD

Analýza spokojenosti zákazníků je nedílnou součástí řízení a růstu podniku. Pomáhá zajistit, že podniky jsou schopny neustále se přizpůsobovat potřebám zákazníků a poskytovat kvalitní produkty a služby, což v konečném důsledku vede k dlouhodobějšímu a úspěšnějšímu podnikání. V rámci tohoto kurzu se pomocí vybraných statistických metod naučíme odhalovat skryté vzory a závislosti, které ovlivňují spokojenost zákazníků.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem kurzu je naučit účastníky, jak efektivně analyzovat a měřit spokojenost zákazníků a jak tuto analýzu využít ke zlepšení kvality poskytovaných služeb a produktů. Účastníci se naučí používat vybrané statistické metody pro odhalování skrytých vzorů a závislostí, které ovlivňují spokojenost zákazníků.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen pro všechny, kteří se zajímají o zlepšení zákaznické zkušenosti, rozvoj svého podnikání nebo zdokonalení dovedností v oblasti řízení vztahů se zákazníky.

PŘEDPOKLADY

Kurz předpokládá schopnost základního ovládání PC.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Účastníci se během kurzu naučí aplikovat vybrané statistické metody na zákaznická data, což jim následně pomůže odhalit významné závislosti a faktory, které tuto spokojenost ovlivňují.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výuka je postavena na ukázce praktického příkladu, který se bude věnovat analýze spokojenosti zákazníků, a na kterém budou postupně prezentovány jednotlivé statistické metody, zároveň bude kurz obsahovat i vysvětlení teoretického základu u jednotlivých metod.

PROGRAM KURZU

 • seznámení s programem IBM SPSS Statistics
 • vyjádření spokojenosti pomocí popisné statistiky a indexů
 • odhalení faktorů působících na spokojenost zákazníků (statistické testování)
 • odhalování závislostí (korelační a regresní analýza)
 • segmentace zákazníků (seskupovací analýza)

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření
a zkušeností dané skupiny účastníků.