Webinář ZDARMA: Praktická ukázka výuky – Power Query (11. 9. 2024 od 10 hodin).   PŘIHLASTE SE ZDE!

VIZUALIZACE DAT V IBM SPSS STATISTICS

Termín:
 • 18. 11. 2024
 • (9:00 - 16:30 hodin)
Forma:
 • prezenční: Krakovská 7, Praha 1
 • online: aplikace MS Teams
Cena:5 600 Kč / 230 € + 21% DPH
Cena s videozáznamem:
 • 7 400 Kč / 300 € + 21% DPH
 • (dostupnost videozáznamu je 30 dní)
Úroveň:základní
Jazyk:český
Počet dnů:
 • 1 den
 • (8 výukových hodin)

ÚVOD

Statistické reportování patří mezi základní úkoly mnoha analytiků. Naučte se, jak správně vytvářet statistické tabulky, grafy a zprávy tak, aby byly přehledné a srozumitelným způsobem vyjadřovaly podstatnou informaci.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními principy statistického reportování se zaměřením na tabulkovou a grafickou analýzu. Projdeme si nejčastěji užívané typy tabulek a grafů a naučíme se rozeznat, ve kterých případech je použít. Ukážeme si různé způsoby, jak vizuálně usnadnit čtení informace. Shrneme základní pravidla a doporučení pro vytváření statických tabulek, grafů i zpráv. Vše si ukážeme na praktických příkladech v IBM SPSS Statistics.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen všem, kteří chtějí překonat základní možnosti, které nabízejí tabulkové kalkulátory (např. MS Excel) a dozvědět se srozumitelnou formou něco více o tom, jak vytvářet jednoduché tabulky a grafy; potřebují, aby jejich tabulky a grafy byly přehledné a srozumitelně sdělovaly podstatnou informaci; dostávají již hotové tabulky a grafy, potřebují se naučit statistické zprávy číst a orientovat se v nich, rozeznat dobrou zprávu od špatné a získat nad touto činností potřebný nadhled.

PŘEDPOKLADY

Kurz předpokládá schopnost základního ovládání PC.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Účastníci se naučí správně používat základní typy statistických tabulek a grafů a upravit je tak, aby byly přehledné a srozumitelné. Seznámí se s pravidly a doporučeními pro vytváření statistických zpráv.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výuka kombinuje teoretické seznámení se základními principy reportování a vizualizace statistických dat s množstvím praktických příkladů a cvičení s využitím softwaru IBM SPSS Statistics.

PROGRAM KURZU

 • obecná pravidla a doporučení pro tvorbu tabulek a grafů včetně příkladů
 • seznámení se základními typy tabulek a grafů
 • tabelace a grafy distribucí (četnosti, procenta, průměry, sloupcový, koláčový a Paretův graf, histogram)
 • komparační tabulky a grafy (srovnání skupin, podrobněji tříděné tabulky a grafy)
 • speciální typy grafů (bodový graf, graf časových řad)

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření
a zkušeností dané skupiny účastníků.