PŘÍPRAVA DAT PRO ANALÝZU V IBM SPSS STATISTICS

Termín:
 • bude upřesněn
 • (9:00 - 16:30 hodin)
Forma:
 • prezenční: Krakovská 7, Praha 1
 • online: aplikace MS Teams
Cena:5 600 Kč / 230 € + 21% DPH
Cena s videozáznamem:
 • 7 400 Kč / 300 € + 21% DPH
 • (dostupnost videozáznamu je 30 dní)
Úroveň:základní
Jazyk:český
Počet dnů:
 • 1 den
 • (8 výukových hodin)

ÚVOD

Příprava dat je základním předpokladem kvalitní analýzy. V dnešní době se setkáváme s velkým množstvím datových zdrojů, nicméně tato data bývají často ve špatné kvalitě nebo v nevhodné podobě pro následné zpracování. Analytik si proto musí data nejprve připravit, což v praxi obvykle zabere více času než samotná analýza. V tomto kurzu se zaměříme na obecné postupy a základní problémy přípravy dat od načítání dat z různých formátů a spojování datových souborů přes čištění dat a přípravu datové matice až po transformace proměnných a datové operace jako agregace či restrukturalizace.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními postupy přípravy dat (různé formáty dat, spojování datových souborů, příprava datové matice, čištění dat, agregace, restrukturalizace, tvorba a úprava proměnných). Důraz je kladen především na praktické ukázky na reálných datových souborech.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen všem zájemcům o analýzu dat, kteří se ve své praxi setkávají s neupravenými daty a jsou nuceni si je sami připravit. Prezentované postupy jsou obecně platné a nezáleží tedy na oborovém zaměření účastníků.

PŘEDPOKLADY

Kurz předpokládá schopnost základního ovládání PC.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Účastníci získají praktické zkušenosti a návod, jak správně připravit data pro analýzu. Naučí se spojit data z několika datových souborů, vyčistit je, vytvořit nové proměnné nebo upravit existující, agregovat a restrukturalizovat data.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výuka základních postupů přípravy dat pomocí softwaru IBM SPSS Statistics (modul IBM SPSS Statistics Base).

PROGRAM KURZU

 • datová matice a metadata

 • čištění dat

 • tvorba a transformace proměnných

 • spojování souborů

 • agregace

 • restrukturalizace

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření
a zkušeností dané skupiny účastníků.