fbpx

DETEKCE PODVODŮ

(FRAUD)

Ikona kurzy data miningu
Termín:bude upřesněn
Místo:Krakovská 7, Praha 1
Cena:
 • 6 800 Kč / 245 €
 • + 21% DPH
Úroveň:středně pokročilý
Jazyk:čeština
Počet dnů:
 • 1 den
 • (8 výukových hodin)

ÚVOD

S podvody se bohužel setkáváme všude. Nejznámější jsou podvody při výběru daní, v komerčních i zdravotních pojišťovnách, v utilitách, v telekomunikacích či podvody na banky. Chování podvodníků je velmi heterogenní a dynamické a prokázaných podvodů je ve srovnání s těmi spáchanými málo. Odhalení podvodů však bývá značným přínosem, a proto přes obtížnost této úlohy je ziskovost řešení velmi vysoká. Při detekci podvodů se kombinují expertní pravidla s dataminingovými modely. Kromě tradičních supervizovaných dataminingových modelů tu své místo najdou především modely nesupervizované sloužící k detekci anomálií. V poslední době se též ke skórování na podvod využívají vztahy v sociálních sítích (SNA). Vzhledem k nutnosti kombinovat heterogenní analytické přístupy s expertními pravidly a s rejstříky a seznamy podezřelých osob či událostí, abychom získali spolehlivé skóre, je třeba celý systém optimálně vyladit a nastavit kombinační scénáře.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Kurz seznámí účastníky s postupy detekce podvodů pomocí skórování podezřelých transakcí, událostí či subjektů. Vzhledem k relativně malému podílu prokázaných podvodů a dynamickým změnám v podvodných postupech je velký důraz kladen na kombinování expertních a dataminingových přístupů. Při výuce budou ukázány i přístupy využívající výstupy z analýzy sociálních skupin. Kurz není zaměřen na konkrétní sféru, ale představuje obecné analytické postupy detekce podvodů.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen pro analytiky, manažery a vyšetřovatele z komerční sféry, státní sféry i utilit, kteří potřebují optimalizovat výběr podezřelých transakcí a subjektů pro následné kontroly.

PŘEDPOKLADY

Pro úspěšné absolvování kurzu postačí uživatelská znalost práce na počítači. Jako úvod do problematiky data miningu doporučujeme kurz Data mining – dolování znalostí z databází.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Účastníci se seznámí s obecnými přístupy k detekci podvodů a naučí se tyto přístupy kombinovat tak, aby bylo možné on-line skórovat zákazníky, zaměstnance, transakce apod. na podvod. Naučí se tak optimalizovat rozhodovací procesy výběru subjektů ke kontrolám.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Po teoretickém seznámení s typy podvodů a možnostmi jejich detekce si účastníci vyzkouší návrh praktického řešení pro vybrané typy podvodů. Praktická část výuky probíhá za podpory softwaru IBM SPSS Modeler, jehož uživatelská znalost není pro absolvování kurzu nutná.

PROGRAM KURZU

 • přístupy k detekci podvodů a jejich kombinování

 • skórování systémem expertních pravidel

 • detekce anomálií

 • supervizované pravděpodobnostní skóre

 • analýza sociálních sítí

 • dávkové výběry a on-line skórování

 • monitorování a ladění systému pro detekci podvodů

GARANT KURZU
photo Ondřej Háva

Mgr. Ondřej Háva, Ph.D.

lektor, analytik a odborný konzultant

Profil lektora →

INFORMACE

Kalendář kurzů

ke stažení v PDF

Organizační informace

k realizaci kurzu

FAQ

Nejčastější otázky

POUŽÍVANÝ SOFTWARE

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis

IBM Analytical Decision Management

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření a zkušeností dané skupiny účastníků.