Webinář ZDARMA: Praktická ukázka výuky – Power Query (11. 9. 2024 od 10 hodin).   PŘIHLASTE SE ZDE!

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SÍTÍ

Termín:
 • 9. 9. 2024
 • (9:00 - 16:30 hodin)
Forma:
 • prezenční: Krakovská 7, Praha 1
 • online: aplikace MS Teams
Cena:6 800 Kč / 270 € + 21% DPH
Cena s videozáznamem:
 • 9 000 Kč / 360 € + 21% DPH
 • (dostupnost videozáznamu je 30 dní)
Úroveň:středně pokročilý
Jazyk:český
Počet dnů:
 • 1 den
 • (8 výukových hodin)

ÚVOD

Tradiční dataminingové modely predikující chování zákazníků se opírají o data o jednotlivcích a jejich chování. Rozhodování zákazníků je však vždy ovlivněno okolím a sociální komunitou, kde se pohybují. Známe-li vztahy a vzájemné interakce mezi zákazníky, můžeme významně zlepšit predikce chování a na nich závisející rozhodování. Analýza sociálních sítí využívá vazby mezi zákazníky či jinými entitami v síti k extrakci klíčových vlastností, jako jsou míra zapojení do sociální sítě, důležitost zákazníka pro ostatní hráče v síti, či příslušnost k různým sociálním skupinám detekovaným v síti.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Kurz nabídne účastníkům přehled metod využívaných k popisu sítí a detekci sociálních skupin. Naučí se modelovat šíření informace skrz sociální síť. Výsledkem všech analýz budou extrahované vlastnosti entit vycházející z jejich propojení s ostatními hráči v síti, které využijeme při řešení standardních dataminingových úloh jako například predikování odchodu ke konkurenci či detekci podvodů. Kurz klade důraz na analýzu sítí velkého rozsahu, které není často možné ani vizualizovat.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen pro analytiky, marketingové pracovníky a manažery, kteří chtějí zefektivnit predikční modely chování zákazníků a odhalit informaci ukrytou v sociálních sítích.

PŘEDPOKLADY

Pro úspěšné absolvování kurzu postačí uživatelská znalost práce na počítači. Předpokládáme znalost základních popisných statistik.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Účastníci se naučí identifikovat vztahy mezi osobami a datově zaznamenat sociální síť, extrahovat z ní klíčové vlastnosti hráčů, detekovat sociální skupiny a analyzovat šíření informací v síti.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výuka probíhá za podpory softwaru IBM SPSS Modeler.

PROGRAM KURZU

 • struktura a datový záznam sociální sítě

 • budování sociální sítě z dat

 • popisné statistiky sítě, vrcholů a hran

 • detekce komunit

 • šíření informace v síti

 • využití extrahovaných vlastností sítě k predikci chování osob

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření
a zkušeností dané skupiny účastníků.