fbpx

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY / SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY

PRODÁVAJÍCÍ / POSKYTOVATEL (ADRESÁT)

Obchodní firma:ACREA CR, spol. s r.o.
Sídlo:Krakovská 7, Praha 1, PSČ 110 00
Telefon:+420 234 721 444
E-mail:kurzy@acrea.cz

KUPUJÍCÍ / OBJEDNATEL (SPOTŘEBITEL)

Jméno a příjmení:*
Ulice, číslo popisné:*
Město, PSČ:*
Telefon*
E-mail:*
Číslo bankovního účtu:*
Číslo objednávky:*
Datum objednávky:*
Datum obdržení zboží / služby:*
Název zboží / služby:*
Cena zboží / služby:*

Oznamuji, že tímto odstupuji od výše uvedené kupní smlouvy / smlouvy o poskytnutí služby a žádám o vrácení uhrazené částky za zboží / službu na výše uvedený bankovní účet.