prof. Ing. Jindřich Špička, Ph.D.

externí lektor

Je absolventem Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze a postgraduálního studia na Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze v oboru podniková ekonomika a management.

V současné době pracuje na katedře statistiky Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze.

Dříve garantoval a vyučoval statistické metody pro kvantitativní výzkum v doktorském studijním programu na VŠE. 

Zabývá se též finančním modelováním a scénáři budoucnosti pro strategické řízení firem. 

Podílí se na výzkumných projektech zaměřených na řízení podnikových rizik a výkonnost podniků zemědělsko-potravinářské vertikály.