fbpx

Ing. Petr Mašek

externí lektor

photo Ing. Petr Mašek

Pracuje jako nezávislý konzultant a analytik ve zdravotnictví. Zaměřuje se na analýzy výkonnosti a efektivity zdravotnických pracovišť, na procesní řízení nákladů a na implementaci manažerských systémů a nástrojů pro modelování.

 V minulosti spolupracoval s Národním referenčním centrem a Ústavem zdravotnických informací a statistik na vývoji metodik systému DRG.  Je spoluautorem metodiky pro stanovení nákladů na pacienta a výpočtu relativních vah.

V realizovaných projektech rád dodává přidanou hodnotu.

Projekty:

V poslední době realizoval několik analytických projektů s využitím softwaru IBM SPSS.

  • Analýza zdravotního systému ČR, Med Tech Reimbursement  Consulting
  • Analýza operačních sálů a lůžkového fondu, IKEM
  • Příprava a zpracování dat pro DRG Restart, FN v Motole
  • Personální a prostorová analýza, Nemocnice Na Homolce
  • Analýza výkonnosti Kardiocentra, IKEM
  • Analýza překladů akutní a následné lůžkové péče, Všeobecná zdravotní pojišťovna

Z kurzů se lektorsky podílí na kurzech Management operačních sálů a Alokace nákladů na pacienta.