fbpx

Bc. et Bc. Věra Kumová

lektor, analytik a odborný konzultant

Věra Kumová

Věra je nejnovější členkou analytického týmu.
Vystudovala dva bakalářské obory. V roce 2014 absolvovala Sociologii a Andragogiku na Filozofické fakultě a v roce 2016 Aplikovanou statistiku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Se svou bakalářskou statistickou prací vyhrála cenu děkana.

Hned po ukončení studia nastoupila do marketingové agentury, kde získala praxi v programování dotazníků, zpracování a analýzy dat.

Poté se v bance v ČR jako datová analytička podílela na realizaci projektu v oblasti evidence účtů a reportování obchodů na kapitálových trzích do ČNB.

Do firmy ACREA CR nastoupila v roce 2018, kde by se ráda věnovala metodám data miningu. Také se věnuje jazyku R.

Certifikace:
  • jazykové certifikáty z angličtiny a němčiny
  • Oracle Database SQL Certified Expert