fbpx

Stáhněte si skripty k softwaru IBM SPSS Statistics

ZÁKLADY STATISTIKY PRO ANALÝZU DAT

- individuální výuka

Ikona kurzy statistiky
Termín:dle dohody
Místo:
 • u zákazníka
 • (střed a západ Slovenska)
Cena:720 € + 20% DPH
Úroveň:základní
Jazyk:slovenština
Počet dnů:
 • 3 dny
 • (24 výukových hodin)

ÚVOD

Úvodní statistický kurz je uspořádán tak, aby zahrnoval základní témata a nejčastěji užívané metody statistické analýzy dat (popisná statistika, testy hypotéz, korelační a regresní analýza).

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem kurzu je uvést účastníky do základů statistické práce a analýzy dat, seznámit je s pojmy, metodami a prostředky pro:
 • • popis souboru
 • • komparaci skupin
 • • asociační a korelační analýzu.
Témata jsou rovnoměrně rozložena mezi analýzu číselných dat a četností (procent). Posluchači si rovněž osvojí návyky práce s profesionálním statistickým softwarem IBM SPSS Statistics.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen zájemcům, kteří zpracovávají statistická data z oblasti marketingu, výzkumu trhu, vyhodnocují údaje z firemních databází, pracovníkům výzkumných firem, ale také všem ostatním, kteří chtějí získat informace o základních postupech a metodách analýzy dat.

PŘEDPOKLADY

Kurz předpokládá schopnost základního ovládání PC.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Účastníci se naučí, jak získat základní informace o datech na popisné a komparativní úrovni. Zároveň se seznámí na uživatelské úrovni s několika nejčastěji užívanými metodami v analýze dat.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výuka základních postupů a metod analýzy dat za podpory programového systému IBM SPSS Statistics (modul IBM SPSS Statistics Base).

PROGRAM KURZU

 • základní pojmy: matice dat, typy proměnných, míry polohy a variability
 • kategorizovaná data: tabulka četností, grafy četností (sloupcový a koláčový graf)
 • třídění druhého stupně, kontingenční tabulka
 • princip testování hypotéz, testy v kontingenční tabulce
 • číselné proměnné: kvantily, boxplot, průměr, směrodatná odchylka, intervaly spolehlivosti
 • T-testy, ANOVA
 • korelační analýza
 • regresní analýza
LEKTOR
Milan Machalec

Mgr. Ing. Milan Machalec

lektor, analytik a odborný konzultant

Profil lektora →
Stefan Kováč

Ing. Stefan Kováč, PhD.

lektor, analytik a odborný konzultant

Profil lektora →

INFORMACE

Kalendář kurzů

ke stažení v PDF

Organizační informace

k realizaci výuky

POUŽÍVANÝ SOFTWARE

Individuální kurzy Slovensko

SPECIÁLNÍ NABÍDKA INDIVIDUÁLNÍ VÝUKY PRO SLOVENSKO