fbpx

ZÁKLADY ŠTATISTIKY PRE ANALÝZU DÁT

- individuálna výučba

Ikona kurzy statistiky
Termín:podľa dohody
Miesto:
 • u zákazníka
 • (stred a západ Slovenska)
Cena:720 € + 20% DPH
Úroveň:základná
Jazyk:slovenčina
Počet dnů:
 • 3 dni
 • (24 hodín výučby)

ÚVOD

Úvodný štatistický kurz je usporiadaný tak, aby zahrňoval základné témy a najčastejšie používané metódy štatistickej analýzy dát (popisná štatistika, testy hypotéz, korelačná a regresná analýza).

CIEĽ VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Cieľom kurzu je uviesť účastníkov do základov štatistickej práce a analýzy dát, zoznámiť je s pojmami, metódami a prostriedkami pre:
 • • popis súboru
 • • komparáciu skupín
 • • asociačnú a korelačnú analýzu.
Témy sú rovnomerné rozložené medzi analýzu číselných dát a početností (percent). Poslucháči si rovnako osvoja návyky práce s profesionálnym štatistickým softvérom IBM SPSS Statistics.

KURZ JE URČENÝ

Kurz je určený záujemcom, ktorí spracovávajú štatistické dáta z oblasti marketingu, výskumu trhu, vyhodnocujú údaje z firemných databáz, pracovníkom výskumných firiem, ale tiež všetkým ostatným, ktorí chcú získať informácie o základných postupoch a metódach analýzy dát.

PREDPOKLADY

Kurz predpokladá schopnosť základného ovládania PC.

PRÍNOS ÚČASTI NA KURZE

Účastníci sa naučia, ako získať základné informácie o dátach na popisnej a komparatívnej úrovni. Zároveň sa zoznámia na užívateľskej úrovni s niekoľkými najčastejšie používanými metódami v analýze dát.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výučba základných postupov a metód analýzy dát za podpory programového systému IBM SPSS Statistics (modul IBM SPSS Statistics Base).

PROGRAM KURZU

 • základné pojmy: matica dát, typy premenných, miery polohy a variability

 • kategorizované dáta: tabuľka početností, grafy početností (stĺpcový a koláčový graf)

 • triedenie druhého stupňa, kontingenčná tabuľka

 • princíp testovania hypotéz, testy v kontingenčnej tabuľke

 • číselné premenné: kvantily, boxplot, priemer, smerodajná odchýlka, intervaly spoľahlivosti

 • T-testy, ANOVA

 • korelačná analýza

 • regresná analýza

LEKTOR
photo Milan Machalec

Mgr. Ing. Milan Machalec

lektor, analytik a odborný konzultant
Profil lektora →
photo Stefan Kováč

Ing. Stefan Kováč, PhD.

lektor, analytik a odborný konzultant
Profil lektora →

INFORMÁCIE

POUŽÍVANÝ SOFTVÉR