fbpx

ZOSKUPOVACIA (KLASTROVÁ) ANALÝZA

- individuálna výučba

Ikona kurzy statistiky
Termín:podľa dohody
Miesto:
 • u zákazníka
 • (stred a západ Slovenska)
Cena:300 € + 20% DPH
Úroveň:stredne pokročilý
Jazyk:slovenčina
Počet dnů:
 • 1 deň
 • (8 hodín výučby)

ÚVOD

Zoskupovacia analýza umožňuje roztriediť pozorované jednotky (zákazníkov, výrobky, regióny a pod.) do niekoľkých skupín tak, aby si prípady v rovnakej skupine boli čo najviac podobné a naopak, prípady z rôznych skupín sa čo najviac odlišovali.

CIEĽ VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Cieľom kurzu je zoznámiť poslucháčov s princípmi základných zoskupovacích metód (hierarchické zoskupovanie, K means a dvojstupňové zoskupovanie) a ukázať možnosti ich využitia. Dôraz je kladený na praktické aplikácie metód, na porozumenie a interpretáciu výsledkov a výber vhodnej metódy pre daný problém. Matematické aspekty modelu a algoritmov sú zahrnuté iba pre vysvetlenie významu a princípov zoskupovania.

KURZ JE URČENÝ

Kurz je určený tým, ktorí hľadajú v dátach homogénne skupiny prípadov alebo typické, často sa opakujúce vzory správania. Zoskupovacia analýza sa často používa pre riešenie úlohy segmentácie.

PREDPOKLADY

Kurz predpokladá schopnosť základného ovládania PC.

PRÍNOS ÚČASTI NA KURZE

Účastníci porozumejú princípu zoskupovania a naučia sa aplikovať najčastejšie používané zoskupovacie metódy.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výučba zoskupovacej analýzy za podpory programového systému IBM SPSS Statistics (modul IBM SPSS Statistics Base).

PROGRAM KURZU

 • podobnosť/vzdialenosť dátových profilov

 • rôzne typy mier vzdialeností resp. podobnosti dát

 • štandardizované a neštandardizované dáta, význam štandardizácie pri aplikácii mier

 • vytváranie homogénnych skupín pomocou vzdialeností

 • hierarchické zoskupovanie: princíp, kritéria tvorby skupín, vyhodnocovanie

 • metóda K-means

 • dvojstupňové zoskupovanie

 • voľba počtu skupín

 • využitie pre ďalšiu analýzu

LEKTOR
photo Milan Machalec

Mgr. Ing. Milan Machalec

lektor, analytik a odborný konzultant
Profil lektora →
photo Stefan Kováč

Ing. Stefan Kováč, PhD.

lektor, analytik a odborný konzultant
Profil lektora →

INFORMÁCIE

POUŽÍVANÝ SOFTVÉR