fbpx

REPORTOVANIE A VIZUALIZÁCIA ŠTATISTICKÝCH DÁT

- individuálna výučba

Ikona kurzy statistiky
Termín:podľa dohody
Miesto:
  • u zákazníka
  • (stred a západ Slovenska)
Cena:580 € + 20% DPH
Úroveň:základná
Jazyk:slovenčina
Počet dnů:
  • 2 dni
  • (16 hodín výučby)

ÚVOD

Štatistické reportovanie patrí medzi základné úlohy mnohých analytikov. Naučte sa, ako správne vytvárať štatistické tabuľky, grafy a správy tak, aby boli prehľadné a zrozumiteľným spôsobom vyjadrovali podstatnú informáciu.

CIEĽ VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Cieľom kurzu je zoznámiť účastníkov so základnými princípmi štatistického reportovania so zameraním na tabuľkovú a grafickou analýzu. Prejdeme si najčastejšie používané typy tabuliek a grafov a naučíme sa rozoznať, v ktorých prípadoch je použiť. Ukážeme si rôzne spôsoby, ako vizuálne uľahčiť čítanie informácie. Zhrnieme základné pravidlá a odporúčania pre vytváranie štatistických tabuliek, grafov aj správ. Všetko si ukážeme na praktických príkladoch v IBM SPSS Statistics.

KURZ JE URČENÝ

Kurz je určený všetkým, ktorí chcú prekonať základné možnosti, ktoré ponúkajú tabuľkové kalkulátory (napr. MS Excel) a dozvedieť sa zrozumiteľnou formou niečo viac o tom, ako vytvárať jednoduché tabuľky a grafy; potrebujú, aby ich tabuľky a grafy boli prehľadné a zrozumiteľne poskytovali podstatnú informáciu; dostávajú už hotové tabuľky a grafy, potrebujú sa naučiť štatistické správy čítať a orientovať sa v nich, rozoznať dobrú správu od zlej a získať nad touto činnosťou potrebný nadhľad.

PREDPOKLADY

Kurz predpokladá schopnosť základného ovládania PC.

PRÍNOS ÚČASTI NA KURZE

Účastníci sa naučia správne používať základné typy štatistických tabuliek a grafov a upraviť ich tak, aby boli prehľadné a zrozumiteľné. Zoznámia sa s pravidlami a odporúčaniami pre vytváranie štatistických správ.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výučba kombinuje teoretické zoznámenie so základnými princípmi reportovania a vizualizácie štatistických dát s množstvom praktických príkladov a cvičení s využitím softvéru IBM SPSS Statistics.

PROGRAM KURZU

  • zoznámenie so základnými typmi tabuliek a grafov

  • tabelácia a grafy distribúcií (početnosti, percentá, priemery, stĺpcový, koláčový a Paretov graf, histogram)

  • komparačné tabuľky a grafy (porovnanie skupín, podrobnejšie triedené tabuľky a grafy)

  • špeciálne typy grafov (bodový graf, graf časových radov, mapy)

  • všeobecné pravidlá pre tvorbu tabuliek a grafov vrátane príkladov a precvičovania

  • pravidlá pre písanie štatistických správ