fbpx

Stáhněte si skripty k softwaru IBM SPSS Statistics

REGRESNÍ ANALÝZA II

- individuální výuka

Ikona kurzy statistiky
Termín:dle dohody
Místo:
 • u zákazníka
 • (střed a západ Slovenska)
Cena:300 € + 20% DPH
Úroveň:pokročilý
Jazyk:slovenština
Počet dnů:
 • 1 den
 • (8 výukových hodin)

ÚVOD

Samostatný jednodenní kurz navazuje na látku kurzu Regresní analýza I. Pojednává o ověřování správnosti a vhodnosti lineárního regresního modelu. Rozšiřuje modelové možnosti pro zpřesnění popisu vztahů a nabízí aparát diagnosticko-predikčního charakteru. Pojednává o kategorizovaných prediktorech a analýze jejich vlivu na závislou proměnnou, o nelineárních a interakčních členech v rovnici. Postupy hodnocení modelu pomocí reziduí a charakteristik vlivu jednotlivých pozorování. Predikční role regresních rovnic a ocenění jejich predikční síly tak, aby výsledné rovnice maximálně odpovídaly datové realitě.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem kurzu, je rozšířit aparát modelování vztahů pomocí lineární regrese tak, aby výsledné rovnice maximálně odpovídaly datové realitě. Schopnost využití postupů evaluace pro vhodný popis reálných vztahů, hlubší vysvětlení a přesnější predikce.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen pro ty analytiky, kteří chtějí využít aparát regresní analýzy v komplexním pohledu a pro ty, kdo pracují se složitějšími problémy, a to jak při explanaci tak při predikci.

PŘEDPOKLADY

Předpokladem úspěšného absolvování kurzu je schopnost základního ovládání PC, znalost pojmu korelačního koeficientu a jeho významu, principu testování hypotéz a znalost regresní analýzy v rozsahu kurzu Regresní analýza I. Zkušenosti s ovládáním statistických programů nejsou nutné.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Schopnost kalibrace modelu, diagnostiky případů a konstrukce kvalitních explanačních a predikčních rovnic.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výuka postupuje od rozšíření regresního modelu (kontrasty, interakce, nelinearity) přes ověřování předpokladů modelové rovnice a kvality modelu k diagnostice a predikci. Praktické ukázky výstupů tvoříme jednoduchou počítačovou cestou v programu IBM SPSS Statistics.

PROGRAM KURZU

 • model vícenásobní regresní analýzy – shrnutí základů
 • nominální kategorizované nezávislé proměnné a analýza jejich vlivu
 • zavedení interakčního efektu do rovnice
 • analýza reziduí a její význam
 • vliv pozorování na rovnici – influenční charakteristiky
 • multikolinearita
 • predikční rovnice a evaluace predikčního postupu
LEKTOR
Milan Machalec

Mgr. Ing. Milan Machalec

lektor, analytik a odborný konzultant

Profil lektora →

INFORMACE

Kalendář kurzů

ke stažení v PDF

Organizační informace

k realizaci výuky

POUŽÍVANÝ SOFTWARE

Individuální kurzy Slovensko

SPECIÁLNÍ NABÍDKA INDIVIDUÁLNÍ VÝUKY PRO SLOVENSKO