fbpx

PLÁNOVÁNÍ VÝZKUMU: REPREZENTATIVITA

Ikona kurzy statistiky
Termín:bude upřesněn
Místo:
  • Krakovská 7, Praha 1
Cena:
  • 11 800 Kč / 430 €
  • + DPH
Úroveň:středně pokročilý
Jazyk:čeština
Počet dnů:
  • 2 dny
  • (16 výukových hodin)
"Design výzkumu a jeho reprezentativita představují dle mé zkušenosti poměrně často opomíjené téma, alespoň v tuzemsku. O to cennější je, že přednášející přidávají k teoretickému výkladu i své praktické zkušenosti s realizací vlastních výzkumů. Zvláště výklad paní lektorky doprovozený aplikací v SPSS (vč. specializovaného modulu Complex Samples) ocení každý praktik, který stojí před úkolem zrealizovat solidní reprezentativní šetření. Konečně i ti, kteří již nějaké šetření provedli, přivítají postup, jak odvodit poststratifikační váhy."
Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.Masarykova univerzita
"Kurz doporučuji především začínajícím výzkumníkům, kteří s jeho pomocí porozumí základním principům problematiky a vyzkouší si je na příkladech z praxe. Oceňuji erudovanost lektorů, kteří dokáží systematicky a zároveň poutavou formou propojit teorii a praxi, a také jsou ochotni konzultovat specifické problémy účastníků."
Mgr. Ilona Kočvarová, Ph.D. Univerzita Tomáše Bati
0
účastníků kurzu
0
,44
hodnocení kurzu
0
,2 osob z 5
uplatní poznatky v praxi

ÚVOD

Volba vhodné metody výběru, zajištění reprezentativnosti datového souboru a vyjádření přesnosti odhadů s ohledem na užitý design výběru jsou základními předpoklady pro úspěch celého výzkumu.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Kurz provede posluchače teoreticky i prakticky základními fázemi plánování a realizace výběrových šetření. Účastníci se naučí pracovat s různými typy výběrů a rozeznat situace, kdy je vhodné tyto metody použít. Dozví se, jak zajistit reprezentativnost výběru. Seznámí se s principem a konstrukcí designových i poststratifikačních vah. Naučí se výzkum vyhodnotit, získat potřebné odhady a korektně vyjádřit jejich přesnost na základě designu výběru. Osvojí si návyky práce s profesionálním statistickým softwarem IBM SPSS Statistics.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen všem, kteří se nějakým způsobem podílejí na organizaci, plánování, realizaci nebo zpracování dat z výběrových šetření a chtějí tomuto procesu lépe porozumět. Zkušenosti z kurzu využijí zaměstnanci marketingu, pracovníci výzkumných firem i analytici a výzkumníci v ostatních oborech, kteří analyzují výběrová data a chtějí, aby jejich závěry byly přesné a korektně odvozené. Kurz je adresován rovněž těm, kteří si provedení výzkumu objednávají u výzkumných agentur, chtějí se naučit efektivně zadat a formulovat své požadavky i mít možnost kontrolovat kvalitu výzkumu.

PŘEDPOKLADY

Kurz předpokládá schopnost základního ovládání PC.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Účastníci získají přehled o základních postupech a metodách plánování, realizace a vyhodnocování výběrových šetření. Dozví se, jak zajistit, aby byl výběrový soubor reprezentativní. Naučí se vyhodnotit výzkum a korektním způsobem vyjádřit přesnost odhadů.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

První den kurzu je výuka zaměřena především na teoretické seznámení s problematikou výběrových šetření. Druhý den je veden formou praktického procvičování a aplikací metod v IBM SPSS Statistics (moduly IBM SPSS Statistics Base a IBM SPSS Complex Samples).

PROGRAM KURZU

  • plánování a příprava výzkumu, cíle výzkumu, přesnost výsledků versus finanční možnosti
  • základní pojmy: populace a výběr, opora výběru, velikost výběru
  • metody výběru: typy výběru, strata, skupinky, vícestupňový výběr
  • praktická cvičení v IBM SPSS Statistics: metody a realizace výběru, pravděpodobnost zahrnutí jednotky, designové váhy, odhad a vyjádření přesnosti odhadu, efekt designu
  • přehled základních typů vah, zajištění reprezentativnosti výběru, konstrukce poststratifikačních vah

Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření
a zkušeností dané skupiny účastníků.