fbpx

Stáhněte si skripty k softwaru IBM SPSS Statistics

LOGISTICKÁ REGRESE

- individuální výuka

Ikona kurzy statistiky
Termín:dle dohody
Místo:
  • u zákazníka
  • (střed a západ Slovenska)
Cena:300 € + 20% DPH
Úroveň:pokročilý
Jazyk:čeština
Počet dnů:
  • 1 den
  • (8 výukových hodin)

ÚVOD

Logistická regrese je predikčním modelem pro kategorizované veličiny. Nezávislé proměnné mohou být jak číselné, tak i kategorizované. Na základě nalezeného modelu lze provádět predikce pro neznámé případy včetně odhadu pravděpodobnosti výskytu jednotlivých cílových kategorií. Metoda se užívá v bankovnictví, medicíně, marketingu, ekonomii a v technických nebo přírodních vědách.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem kurzu je seznámit účastníky s metodou logistické regrese, jejími výhodami a nevýhodami. Důraz je kladen především na interpretaci vlastního modelu a jeho výstupů.

KURZ JE URČEN

Kurz je určen analytikům výzkumným a vědeckým pracovníkům, kteří potřebují modelovat chování kategorizovaných proměnných.

PŘEDPOKLADY

Předpokladem úspěšného absolvování kurzu je znalost metod korelační a lineární regresní analýzy na úrovni kurzů Korelační analýza a Regresní analýza I.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU

Účastníci se naučí připravit data, vybudovat regresní model kategorické proměnné a interpretovat jeho výstupy.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Kurz je vyučován za podpory softwaru IBM SPSS Statistics. Důraz je kladen na praktické využití metody a interpretaci výstupů. Matematické aspekty modelu a algoritmů jsou zahrnuty pouze okrajově.

PROGRAM KURZU

  • model binární logistické regrese
  • předpoklady modelu
  • interpretace parametrů
  • kontrasty
  • evaluace modelu
  • model multinomické logistické regrese
LEKTOR
Milan Machalec

Mgr. Ing. Milan Machalec

lektor, analytik a odborný konzultant

Profil lektora →

INFORMACE

Kalendář kurzů

ke stažení v PDF

Organizační informace

k realizaci výuky

POUŽÍVANÝ SOFTWARE

Individuální kurzy Slovensko

SPECIÁLNÍ NABÍDKA INDIVIDUÁLNÍ VÝUKY PRO SLOVENSKO