fbpx

LOGISTICKÁ REGRESIA

- individuálna výučba

Ikona kurzy statistiky
Termín:podľa dohody
Miesto:
  • u zákazníka
  • (stred a západ Slovenska)
Cena:300 € + 20% DPH
Úroveň:pokročilý
Jazyk:slovenčina
Počet dnů:
  • 1 deň
  • (8 hodín výučby)

ÚVOD

Logistická regresia je predikčným  modelom pre kategorizované veličiny. Nezávislé premenné môžu byť ako číselné tak aj kategorizované. Na základe nájdeného modelu ide uskutočňovať predikcie pre neznáme prípady vrátane odhadu pravdepodobnosti výskytu jednotlivých cieľových kategórií. Metóda sa využíva v bankovníctve, medicíne, marketingu, ekonómii a v technických alebo prírodných vedách.

CIEĽ VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Cieľom kurzu je zoznámiť účastníkov s metódou logistickej regresie, jej výhodami a nevýhodami. Dôraz je kladený predovšetkým na interpretáciu vlastného modelu a jeho výstupov.

KURZ JE URČENÝ

Kurz je určený analytikom, výskumným a vedeckým pracovníkom, ktorí potrebujú modelovať správanie kategorizovaných premenných.

PREDPOKLADY

Predpokladom úspešného absolvovania kurzu je znalosť metód korelačnej a lineárnej regresnej analýzy na úrovni kurzov Korelačná analýzaRegresná analýza I.

PRÍNOS ÚČASTI NA KURZE

Účastníci sa naučia pripraviť dáta, vybudovať regresný model kategorickej premennej a interpretovať jeho výstupy.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Kurz je vyučovaný za podpory softvéru IBM SPSS Statistics. Dôraz je kladený na praktické využitie metódy a interpretáciu výstupov. Matematické aspekty modelu a algoritmov sú zahrnuté iba okrajovo.

PROGRAM KURZU

  • model binárnej logistickej regresie

  • predpoklady modelu

  • interpretácia parametrov

  • kontrasty

  • evaluácia modelu

  • model multinomickej logistickej regresie