fbpx

KORELAČNÁ ANALÝZA

- individuálna výučba

Ikona kurzy statistiky
Termín:podľa dohody
Miesto:
 • u zákazníka
 • (stred a západ Slovenska)
Cena:300 € + 20% DPH
Úroveň:stredne pokročilý
Jazyk:slovenčina
Počet dnů:
 • 1 deň
 • (8 hodín výučby)

ÚVOD

Korelácia patrí k najzákladnejším pojmom štatistickej analýzy dát. Má svoje priame uplatnenie a súčasne je nutnou podmienkou pre ďalšie analytické postupy (regresná a faktorová analýza, hierarchické modely, teória merania a ďalšie). Jej prednosťou je jednoduchá aplikácia, prehľadnosť a názornosť korelačných mier a intuitívny význam výsledkov. Napriek tomu, ale môžu jednotlivé miery skresliť informáciu vyjadrenou v dátach, ak nie sú uplatňované korektne podľa ich významu a vlastností.

CIEĽ VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Zoznámiť účastníkov s korelačnými mierami pre číselné dáta a s ich aplikačným využitím v rôznych praktických situáciách. Problematika je ilustrovaná a precvičovaná na reálnych dátach z analytickej praxi. Účastníci získajú dostatočné znalosti pre samostatné korektné využívanie korelácií vo svojich vlastných analýzach.

KURZ JE URČENÝ

Analytici z odboru marketingu, personalisti, pracovníci v oblasti kontroly kvality a kontroly procesov, lekári, výskumní, vedeckí alebo pedagogickí pracovníci, ekonómovia atd.

PREDPOKLADY

Predpokladom pre účasť na kurze je znalosť základných popisných štatistík. Skúsenosti s ovládaním štatistických programov nie sú nutné – všetky potrebné kroky korelačných analýz prevedieme spoločne a bez akýchkoľvek špeciálnych nárokov.

PRÍNOS ÚČASTI NA KURZE

Účastníci získajú súhrn znalostí a jednoduchých korelačných postupov pre úspešnú a korektnú aplikáciu v praxi a pre odpoveď na analytické otázky o vzťahoch medzi premennými.

POPIS OBSAHU A POSTUPU

Výučba postupuje: od pojmov ku korelačným mieram, od predpokladov pre využitie k interpretácii výsledkov, od korelačných súvislostí ku kauzálnym úvahám, od párovej korelácie k úlohám parciálnych vzťahov.

PROGRAM KURZU

 • Pearsonov lineárny korelační koeficient r – jeho definícia a vlastnosti, korelační bodový graf; korelácia a kovariancia

 • súbežnosť, súvislosť a kauzalita

 • korelačný koeficient a vlastnosti v korelačnom grafe

 • robustná a rýchla miera korelácie – Blomquistovo koppa

 • poradové koeficienty korelácie

 • testy hypotéz o signifikancií koeficientov

 • korelačná matice a jej výpovedná hodnota

 • parciálne korelácie a jej úloha v modeli nepravej korelácie a sprostredkova­ného vzťahu

 • vzťahy medzi tromi premennými a identifikácia modelu vzťahov pomocou priamych a parciálnych korelačných koeficientov

 • atenuačná formula

LEKTOR
photo Milan Machalec

Mgr. Ing. Milan Machalec

lektor, analytik a odborný konzultant
Profil lektora →

INFORMÁCIE

POUŽÍVANÝ SOFTVÉR